Aktuality

15.02.2018 Školní akademie
V týdnu 15. – 19. 1. 2018 proběhla školní kola olympiády v anglickém jazyce. Součástí byl poslech textu, ústní projev na dané téma a popis obrázku.

V kategorii pro 8.,9. ročník se zúčastnilo 10 žáků s tímto konečným pořadím:

1. místo   Eliška Kopecká      8. tř.

2. místo   Tadeáš Pata           9. tř.

3. místo    Daniel Janurová   9. tř.

V kategorii madších žáků pro 6., 7. ročník se zúčastnilo 6 žáků a pořadí bylo:

1. místo   Valentina Roušarová          7. tř.

2. místo   Linda Šindalářová                7. tř.

3. místo   Barbora Chroustová a Ondřej Hanák   7. tř.

Všem žákům, který se na soutěž připravili , děkujeme za snahu a přejeme mnoho dalších úspěchů při studiu jazyka.

V termínu od 7.1. do 13.1. 2018 proběhl lyžařský výcvik žáků 7. ročníku. Tradičně se konal v Horním Maxově v Jizerských horách. Po celý týden jsme plně využívali lyžařský areál Severák a louky v Horním Maxově na běžecké lyžování. Výcviku se zúčastnilo celkem 22 žáků. Jsme moc rádi, že nám sníh vydržel po celý týden navzdory vysokým teplotám. V rámci kurzu žáci absolvovali přednášku první pomoci, přednášku horské služby, dále strávili pěkné odpoledne v plaveckém bazénu v Jablonci nad Nisou, vyráběli si dárky pro své blízké z korálků a samozřejmě také soutěžili v jednotlivých lyžařských disciplínách – závod v běžkovém lyžování, ve sjezdu a slalomu. Vítězové jednotlivých kategorií obdrželi diplomy a krásné ceny. Celý výcvik završila diskotéka. Velké poděkování patří všem sponzorům – Galmetu Netvořice, MUDr. Vlastě Hvězdové, Mgr. Ludmile Vodehnalové, Ing. Miroslavu Koláčkovi a Janu Novotnému.

Velké poděkování patří celému vedení kurzu – instruktorce paní Blance Schaffnerové – Merunkové, zdravotnici Daně Kašákové a instruktorovi běžeckého lyžování Petrovi Vodehnalovi. 

Fotogalerie ZDE

Mgr. Ludmila Vodehnalová, vedoucí kurzu V souladu s § 24, odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuji z provozních  důvodů (havarijní stav zdroje vytápění v základní škole) 

 

          na čtvrtek 1.2. 2018 a na pondělí 5.2. 2018 ředitelské volno. 

 

Škola bude uzavřena včetně školní družiny. Uzavření školy bylo oznámeno zřizovateli školy.

Mgr. Ludmila Vodehnalová, ředitelka školyV posledním čísle školního časopisu vyhlásili čtvrťáci soutěž o nejkrásnější vánoční strom z přírodních materiálů. A odměna? Celých 10 dní bez domácích úkolů!!! 

Všechny třídy přistoupili k úkolu velice zodpovědně a výsledek? Nezvítězila jedna třída, nýbrž hned tři!

Gratulujeme žákům osmého, sedmého a druhého ročníku!!!Už od první třídy chodíme v posledním předvánočním týdnu do lesa krmit zvířátka. Jsme už třeťáci a víme, že Vánoce jsou svátky klidu. Rodina má být pohromadě a dělat si navzájem radost. K Vánocům patří i obdarování blízkých. A my víme, že bychom neměli zapomenout na své kamarády – zvířátka. Proto jsme se vydali do lesa, kam jsme donesli zvířátkům mrkve, jablíčka, suché pečivo, kaštany, žaludy apod. Věříme, že jim naší nadílkou zpříjemníme přečkání zimy. Víme také, že někteří ptáčci u nás přezimují, proto nezapomeneme ani na ně. V areálu školy máme krmítka, a tak je budeme pravidelně doplňovat ptačími dobrotami.

 A my se už těšíme na vánoční besídku, hlavně na to, co budeme mít pod stromečkem a jak si to užijeme.

Krásné Vánoce přejí „Třeťáci“.12. prosince navštívila žáky 4. ročníku studentka maturitního ročníku OA Neveklov, která dětem zpestřila vyučování svým připraveným programem o návykových látkách. Téma o škodlivosti kouření je součástí preventivního programu naší školy. Žáci po diskuzi dospěli k jednotnému odhodlání doporučit svým rodičům, aby kouřit přestali.Denně se odehrávají příběhy s velkým „P”, které jsou důkazem, že mezi námi jsou lidé, kteří nejsou lhostejní. Neváhají okamžitě pomoci, jestliže jsou svědky nějaké nespravedlnosti nebo zla. Bez ohledu na následky pro ně samé zasáhnou, když jde někomu o zdraví či dokonce o život. Jsou to muži, ženy i děti, lidé různých povolání, věku, odlišných životních zkušeností i názorů. Spojuje je smysl pro spravedlnost, dobro, pravdu, rozhodnost a skromnost.

Právě takovým lidem vyjadřují společně Nadace ADRA a televize Nova veřejně uznání Cenou Michala Velíška.  Od ostatních podobných ocenění udělovaných v České republice se tato cena liší tím, že na ni mohou být nominováni jen neprofesionálové. 

V letošním roce se stala jednou z oceněných v rámci celé České republiky i žákyně      IV. třídy Anežka Trčková. Cena jí byla předána přímo ve škole zástupci Středočeského záchranného hasičského sboru. Anežka poskytla první pomoc členovi své rodiny a v dané situaci se příkladně zachovala, ocenění jí právem náleží.

Anežko gratulujeme! Ve středu 29.11.2017 navštívila sedmá a osmá třída Pražský hrad. Když jsme prošli vstupní kontrolou, prohlédli jsme si nejdříve venkovní prostory –začali jsme u Jeleního příkopu, pak se někteří z nás vyfotili s hradní stráží, následně jsme si prohlédli všechna hradní nádvoří.

Počasí nám bohužel nepřálo, byla zima a pršelo. Proto jsme všichni s velkou úlevou vstoupili do chrámu svatého Víta. Zaujalo nás, že polovina tohoto monumentálního chrámu byla dostavěná až v roce 1929 –i nová část vypadá, jako by tu stála celá staletí. Pak jsme si prohlédli starý královský palác s Vladislavským sálem. Na závěr jsme prošli Zlatou uličku a pak se již vydali na zpáteční cestu do Netvořic.7. prosince jsme měli trochu netradiční návštěvu. S krátkým animačním programem se žákům  1. –  3. ročníku představil superhrdina  Bovýsek. Několik soutěží a malé dárky udělaly dětem skutečně radost. Bovys s.r.o. je česká společnost obchodující s ovocem a zeleninou od roku 1994. Od samého začátku projektů Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol patří k největším dodavatelům schváleným zemědělským intervenčním fondem. Naše  škola spolupracuje s touto firmou od září 2017.5. prosince byla škola „vzhůru nohama“!.  Jak by ne! Všude se to hemžilo anděly, čerty a nechyběl ani Mikuláš.  Nadílka byla bohatá  a všichni si mikulášskou atmosféru moc užili.

Galerie ZDEV sobotu 25.11. se v prostorách základní školy konala tradiční vánoční prodejní výstava. Bylo skutečně co nakupovat. Žáci společně se svými učiteli a některými rodiči vyrobili nádherné vánočně laděné výrobky, které se musely všem líbit. V kulturním bloku vystoupili žáci 3. ročníku  a žáci čtenářského klubu. Nechybělo občerstvení pro všechny přítomné hosty. Poděkování patří všem, kdo se nějakým způsobem přičinili o zdárný průběh celé akce – výbor SRPDŠ, pedagogičtí pracovníci, paní kuchařky, pan školník, rodiče a především naše děti.Změna termínu třídních schůzek !

Z organizačních důvodů měníme termín třídních schůzek  (7.12. - koncert ZUŠ Benešov).

Třídní schůzky se konají dne 12. prosince v 15:30 hodin (1. stupeň),           16:00 hodin (2. stupeň).

Schůze výboru SRPDŠ se koná v 14:30 hodin.

Mgr. Ludmila Vodehnalová, ředitelkaV pondělí se žáci 4. a 5. ročníku zúčastnili tradičního florbalového turnaje v Neveklově. Byli to všichni žáci, kteří navštěvují školní florbalový kroužek. Soutěžila samozřejmě i další družstva – ZŠ Neveklov, ZŠ Benešov Dukelská, ZŠ Benešov Karlov, ZŠ Benešov Jiráskova A,B. V základní skupině jsme skončili na 2. místě. Prohrávali jsme 4:1 se ZŠ Karlov, ale zápas jsme otočili a vyhráli  6:5. Nakonec jsme hráli o 3. místo se ZŠ Jiráskova A. Prohráli jsme, a tak jsme z celkového počtu šesti družstev skončili na 4. místě. S výsledkem jsme spokojeni, neboť jako jediná venkovská škola v takové konkurenci velkých městských škol zaslouží naši florbalisté velkou pochvalu. Z celého turnaje byl vyhlášen nejlepším střelcem Kuba Šembera. Gratulujeme!    

Olga MarkováVe čtvrtek 19. října se uskutečnila zajímavá přednáška Tomáše Kubeše, který nás již podruhé navštívil, aby se se žáky naší školy podělil o zážitky z cest po světě. Žáci 4. – 6. ročníku se dozvěděli mnoho zajímavých informací o Asii a ti starší ze 7. – 9. ročníku podnikli zajímavou dobrodružnou cestu do doby kamenné za posledními lidojedy a obyvateli divoké Papuy Nové Guiney, která měla přinést odpověď na jednoduchou otázku: Praktikují různé kmeny Papuy ještě kanibalismus? Během neskutečné cesty navštívili pralesy, přebrodili spoustu divokých řek, poznali stromové lidi i hrůzostrašné bojovníky kmene Huli a další. Východní i západní Papua v jednom. Sopky, korálové moře, nepřístupná místa, lidé z doby kamenné, to všechno bylo neuvěřitelné dobrodružství bez civilizace.

Moc děkujeme – bylo to skvělé!Dne 5. října nás navštívilo brněnské divadlo Slunečnice se svým novým hudebním programem v souvislosti s počátkem nového školního roku. Děti ze základní i mateřské školy si mohly poslechnout nádherné pohádkové, muzikálové i současné největší hity naší i světové scény. Celý program byl završen zapojením všech diváků. Tančilo se a děti si to patřičně užívaly. Velké poděkování patří Sokolu Netvořice, který nám opět umožnil, aby se představení konalo v místní sokolovně. 23.10.2017 Ekoprogram

Od letošního roku jsme zahájili spolupráci s organizací Ochrana fauny ČR, která sídlí v Hrachově u Sedlčan.  V rámci celého školního roku budou dojíždět do vybraných tříd lektoři za záchranné stanice a děti se budou v rámci ekoprogramu dovídat zajímavá témata z oblasti přírodopisu a ekologie.

V úterý 10. 10. probíhal první termín ekoprogramu. Na prvním stupni se probíralo téma včel. Pan včelař děti z 1. a 2. třídy seznamoval se zajímavým životem včel. Děti se dověděly, jak to vypadá ve včelím úlu. V praktických úkolech si dále vyzkoušely, jak pracovité včelky musí být a kolik práce jim dá, než postaví včelí plástev.

Druhý stupeň měl téma -  Tajuplný život motýlů. Žáci mohli vidět živou kuklu motýla, učili se poznávat naše druhy motýlů podle klíče a na závěr na ně čekalo překvapení. Ze záchranné stanice lektorka donesla živého ježka, kterého si mohli pohladit a detailně prohlédnout.

Mgr. Aneta FuchsováNaše exkurze začala v atriu Vodního domu, kde jsme vyzkoušeli funkčnost vodních pump a pohráli si s umělými vodními toky Prošli jsme si zážitkovou expozici, která nám představila vodu jako životní prostředí vodních rostlin a živočichů i jako nezbytnou podmínku pro život člověka. Následoval ekologický program s názvem Trampoty bolena Bolka. Dozvěděli jsme se, jak vypadá bolen a jaké má potíže. Povídali jsme si o životě živočichů, kteří žijí ve vodě nebo v její blízkosti, skládali jsme puzzle lokalit (rybník, řeka, mokřady) a živočichy k nim přiřazovali. Jako náhradu za určitá omezení, která souvisela s výpadkem elektřiny, jsme uvítali nabídku podívat se přímo na hráz vodní nádrže Švihov. Pohled na zásobárnu pitné vody z hráze, která je veřejnosti běžně nepřístupná, byl úchvatný.


V neděli 10. 9. navečer jsme se rozloučili s rodiči a vyrazili jsme směr Anglie. V Benešově přistoupilo ještě 15 žáků ze ZŠ Dukelská a v Plzni naše paní průvodkyně. Pak již cesta rychle utíkala až do francouzského přístavu Calais. To už bylo pondělí ráno a netušili jsme, že vzhledem k vyšším vlnám bude trajekt do anglického Doveru trvat místo 1.5 hodiny celé 3. Někteří z nás byli vskutku rádi, když vstoupili na pevnou zem. Vydali jsme se směrem k ostrovnímu hradu Leeds. Líbila se nám typicky anglická architektura hradu a jeho interiérů, ale především nás zaujal rozlehlý park svými zákoutími, romantickými můstky a pestrou faunou a flórou. Úspěšně jsme prošli labyrintem živých plotů a na závěr byla tajuplná podzemní jeskyně. Pak už nás čekala cesta do Londýna ke svým náhradním rodinám.

Úterý 12.9.

Po snídani nás naše anglické rodiny odvezly k autobusu na místo setkání, na plánu byla návštěva mystického kamenného kruh Stonehenge. Přijímali jsme jeho magickou energii a také si vyfotili pár nezbytných selfíček. Poté jsme vyrazili do historického a architektonicky velmi zajímavého bývalého hlavního města Anglie, Winchesteru, kterému dominuje nejdelší gotická katedrála Evropy z 11. století. Po prohlídce katedrály jsme si prošli uličky města, nakoupili si suvenýry a vydali se na zpáteční cestu.

Středa 13. 9.

Ráno jsme vyjeli do přístavního města Portsmouth, které je na jižním pobřeží Velké Británie. Naše první kroky vedly do staré loděnice, kde jsme měli příležitost nejen navštívit královské námořní muzeum, ale hlavně jsme skrz na skrz prozkoumali více než čtvrt století starou vlajkovou loď H.M.S Victory, se kterou admirál Nelson zvítězil v bitvě u Trafalgaru. Následovala plavba na vyhlídkové lodi, která s námi obeplula vody zálivu města. Posledním zážitkem dnešního dne byl pohled z ptačí perspektivy - vyhlídka z věže Spinnaker Tower, kde jsme se nejprve výtahem a pak po schodech ocitli ve 100 metrové výšce a měli celý přístav jako na dlani. Ti nejodvážnější se prošli po prosklené části podlahy.

Čtvrtek 14. 9.

Ve čtvrtek jsme zavítali do hlavní metropole britských ostrovů, města Londýn. Navštívili jsme hlavní sídlo královské rodiny, Buckinghamský palác. Měli jsme tu čest si prohlédnout reprezentační sály, kde byly vystaveny všechny dary, které královna na svých cestách po světě obdržela, i okouzlující přilehlé zahrady. Tato možnost se naskytne pouze dva měsíce v roce, v srpnu a září, po zbytek roku tyto prostory využívá normálně královská rodina k přijímání návštěv, banketům a při dalších významných příležitostech.

Následovala procházka Londýnem - St. James parkem, viděli jsme Vítězný oblouk, Downing Stret number 10, ocitli jsme se na slavném Piccadilly Circus. Prošli jsme čínskou čtvrtí, centrem jsme pokračovali dále. Admirál Nelson na nás tentokrát vzhlížel z výšky. Zde však nebyl na palubě své bitevní lodi H.M.S Victory, ale stál na vysokém památníku uprostřed nejslavnějšího londýnského náměstí Trafalgar Square. Zde jsme si také prohlédli dvě fontány se čtyřmi bronzovými lvy

Po Westminster Bridge jsme přešli Temži k London Eye, k jednomu z nejslavnějších ruských kol světa. Lepší vyhlídku na téměř celé město jsme si ani nemohli přát. Prosklená kabinka se s námi otočila za necelých 30 minut, přímo nad hladinou řeky Temže. Krásně jsme si tedy stihli ukázat zajímavá místa a pamětihodnosti, které jsme viděli, nebo která další známe – TheShard, Houses of Parliament a Big Ben, St Pauls Cathedral, City of Westminster, Westminster Abbey

Den jsme zakončili téměř hodinovou plavbou po Temži, kde se nám otevřela městská panoramata i s Houses of Parliament, London Eye, divadla Globe či pevnosti Tower. Podpluli jsme mnoho významných mostů včetně dvouvěžového Tower Bridge a svou plavbu jsme uzavřeli kousek pod Greenwich observatoří.

Zde jsme večer nastoupili do našeho autobusu a eurotunelem se ubírali plni dojmů k domovu.

Fotogalerie ZDETak nám začala škola, ale povinnosti je třeba kombinovat se zábavou, takže v sobotu 9. září se to ve školním areálu netvořické základní školy hemžilo figurkami slavných šmoulích postaviček. Taťka Šmoula – žádný problém! Šmoulinka - těch bylo!!! A jaké ceny čekaly na naše děti? No především jich bylo moc a moc a všechny se nesly ve šmoulím duchu – šmoulí dorty, šmoulí sladkosti, šmoulí polštářky, šmoulí hračky atd. Děti postupně vystřídaly všechny soutěžní stanoviště, kde je provázeli jejich starší kamarádi, přesněji řečeno šmoulové a šmoulinky.

Kdo přišel, určitě nelitoval! Počasí přálo a nechybělo ani občerstvení jak pro děti, tak i pro jejich doprovod, tedy pro rodiče. V tělocvičně se děti také mohly dostatečně vyřádit, a to na tzv. aitracku, cvičebním nářadí, které již poněkolikáté v řadě vždy v září půjčujeme do naší tělocvičny. Je to příjemná změna a děti aitrack milují.

Poděkování patří všem děvčatům a jejich rodinám ze SRPDŠ při ZŠ Netvořice, dále zaměstnancům základní a mateřské školy, paní Jitce Stibůrkové za dohled v tělocvičně, dětem, které pomáhaly a samozřejmě všem sponzorům za úžasné ceny do soutěží.

Fotogalerie zdeV pondělí 4.září jsme přivítali v netvořické základní škole celkem 24 prvňáčků. Máme z toho velkou radost a přejeme jim úspěšný školní start!

Fotogalerie zde

 1. Mladý zdravotník pro 3. – 5. ročník: čtvrtek 13:00 – 13:45 hodin – Dagmar Nováková - zdarma
 2. Keramika pro 3. – 9. ročník: středa: 13:45 – 15:15 hodin – Petra Bednaříková – 700,-Kč
 3. Kurz řečových a grafomotorických dovedností pro 1. ročník: středa 12:00 – 12:45 hodin – Milena Holcnerová - zdarma
 4. Tvořivá dílna pro 3. – 9. ročník: středa 14:00 – 15:00 - Pavla Zrzavecká- individuálně dle nákladů
 5. Včelařský kroužek: čtvrtek 14:00 – 15:00 hodin – Václav Slabý - zdarma
 6. Myslivecký kroužek: středa od 14 hodin - Josef Jirásek - 400,- Kč
 7. Příprava na přijímací zkoušky pro 9. ročník matematika: úterý 13:45 - 14:30 – Petra Bednaříková - 400,-Kč
 8. Příprava na přijímací zkoušky pro 9. ročník ČJ: středa 14:00 - 14:45 – Jana Plachá - 400,-Kč
 9. Sportovní gymnastika: pondělí 14:00 - 15:30 – Jitka Stibůrková- 400,- Kč
 10. Pohybové hry pro 1.a 2. ročník: úterý 14:00 -15:00 hodin – Aneta Fuchsová- 400,-Kč
 11. Pohybové hry pro 3.až 5. ročník: úterý 15:00 – 16:00 hodin – Aneta Fuchsová- 400,-Kč
 12. Florbal pro 2. a 3. ročník: středa 13:30 – 14:30 hodin – Olga Marková- 400,- Kč
 13. Florbal pro 4.a 5. ročník: středa 14:30 – 15:30 hodin – Olga Marková - 400,-Kč
 14. Florbal pro 6. – 9. ročník: čtvrtek 13:45 – 14:45 – Olga Marková -400,- Kč
 15. Házená pro 5. – 9. ročník: čtvrtek 14:45 – 15:45 – A. Fuchsová- 400,- Kč
 16. Taneční kroužek: pátek 14:00 – 15:00 hodin - Jitka Stibůrková- 400,-Kč
 17. Malý čtenář pro 2. – 5. ročník: středa 13:00 – 13:45 – Hana Halamová- zdarma
 18. Kroužek logické matematiky pro 8. ročník: středa 13:45 – 14:30 – Zdenek Cudlín – 400,- Kč
 19. Kroužek ručních prací pro 5. – 9. ročník: úterý 14:00 – 15:00 - Eliška Kašáková – 400,-Kč


S koncem školního roku je také neodmyslitelně spojená gymnastická akademie. Ve středu 28. června se prezentovaly především naše gymnastky, ale také taneční kroužek, kroužek Dancing Crackers, ve stylu country se předvedli naši prvňáčci a druháci, zkrátka bylo na co koukat a kdo přišel, určitě nelitoval. Velké poděkování patří všem učinkujícím a samozřejmě cvičitelům – Jitce Stibůrkové, panu Havelkovi a Ludmile Vodehnalové.
Tak opět za rok...

V letošním školním roce stejně jako v letech předešlých probíhal na naší škole sběr plastových víček. Sebralo se opět úctyhodné množství. V minulých dvou letech jsme víčka věnovali postiženému chlapci z Benešova a jeho rodiče využili výtěžek na chlapcovu rehabilitaci. I letos podpoříme někoho potřebného, ale již teď přinesla víčka zábavu žákům 3. třídy. Podívejte se, jaká dílka z nich vytvořili.


 

S koncem školního roku se ke svému závěru přiblížil i kurz Cambridge English, který letos na naší škole navštěvovaly děti z 1. až 3. třídy. Ty za celý rok absolvovaly 30 lekcí, během kterých se naučily mnoho nového: slovíčka, spellovat, začaly tvořit své první věty v angličtině a naučili se i přečíst a porozumět kratšímu textu 
a pochopit poslouchaný úryvek. Na závěrečné hodině proběhlo velké hravé opakování a vyhodnocení celoroční práce. Děti dostal certifikáty s hodnocením toho, jak se jim během celého kurzu vedlo.

Hlavním zájmem je naučit děti přirozeně komunikovat v každodenních situacích v angličtině a prostřednictvím her a aktivit určených speciálně pro tuto věkovou skupinu 6 – 15 let je motivovat k dalšímu studiu angličtiny.
V září proběhne informační schůzka pro stávající i nové zájemce a následně se opět rozběhnou kurzy. Na jejich účastníky se moc těšíme.

 Dne 15.6. vyrazil 7. ročník na přírodovědnou exkurzi do Kunratického lesa v Praze. Zde na ně byl připravený ornitolog, který měl nataženou síť pro odchyt ptactva. Nejdříve se do sítě chytla samice kosa černého, pak jsme mohli vidět sýkoru modřinku, mládě sýkory koňadry a nakonec strakapouda velkého. Ukázka byla doplněna i o kroužkování, žáci pomáhali ornitologovi zapisovat odchycené jedince do databáze.

Po ukončení programu jsme se vydali na krátkou procházku do okolí, vyšplhali jsme se na zřízeninu hradu krále Václava IV – Hrádek. Poté měli žáci možnost si dát něco k obědu v zahradních restauracích, kde mohli také vidět malý zookoutek (prasátka, kozy).

Výlet se vydařil a žáci odjížděli domů se spousty zážitky.21.06.2017 Objev svůj rytmus
První letní den byl v naší škole nadmíru hlučný. Žáci 1. a 2. stupně se aktivně zapojili do hudebně-sociálního preventivního programu s názvem: Objev svůj rytmus. O krásný pořad se postarala organizace Harmonia Universalis.

Představení se velmi vydařilo, žáci si vyzkoušeli různé rytmické variace díky nevšedním a netradičním hudebním nástrojům.

Fotogalerie ZDE21.06.2017 Keramický kroužek

Keramický kroužek má na naší škole už léta tradici. Letos poprvé ho nevedla zkušená keramička paní učitelka Marie Vachová. Přes velký zájem se do kroužku probojovalo 10 žáků, kteří si každou středu potýkali se záludností hlíny. Mohli si vyrobit zvířátka, klauny, svítící domečky, dárky pod stromeček nebo srdíčka pro maminky ke Dni matek. Svými výrobky se mohli pochlubit i na vánočním trhu. Na přiložených fotografiích máte možnost i Vy posoudit, jak šikovné žáky na škole máme.

Fotogalerie ZDE

Petra BednaříkováVe čtvrtek 15. června jsme se oficiálně rozloučili s našimi milými deváťáky. V letošním roce jsme zvolili šerpování v přírodě a to konkrétně ve školním areálu před budovou školy. Počasí přálo a atmosféra byla úžasná. Poděkování patří SRPDŠ při ZŠ Netvořice za finanční podporu celé akce, dále paní kuchařkám za nádherný dort a rolády a žákům a jejich učitelům za přípravu občerstvení pro všechny přítomné. Ještě jednou přejeme našim absolventům vše dobré a pevné zdraví do dalšího života.

Fotogalerie ZDE20.06.2017 Výlet Zeměráj

V pátek 16.6.2017 se žáci sedmé a osmé třídy vydali na výlet do zážitkového parku Zeměráj. Vše začalo hrou Kameny času, kde bylo úkolem najít a rozluštit symboly na kamenech rozesetých volně v přírodě. Po prohlídce přírodní svatyně s povídáním o božstvech starých Slovanů jsme se vydali do archeoparku –starobylé vesnice s ukázkou toho, jak staří Slované žili, jak mleli mouku, tkali plátno a vyráběli z hrnčířské hlíny nádoby.

Pak jsme si vyzkoušeli střelbu z luku a po rozdělení do dvou družstev závodili v přesnosti střelby na terč. Počasí nám přálo, krátkou dešťovou přeháňku jsme pak přečkali v místní prodejně drobného občerstvení a suvenýrů.
Ještě jsme stihli projít „Stezku bosou nohou", složit pár hlavolamů, proběhnout přírodní bludiště a už nás čekala jen cesta domů.Ve středu 14.6.2017 se vydala 5. a 6. třída na školní výlet. Po cestě plné překážek jsme dorazili do Louňovic pod Blaníkem.

Žáci se rozdělili do čtyřčlenných skupin, ve kterých plnili různé úkoly cestou k rozhledně Blaníku i zpět. Tři nejlepší skupiny získaly za své úsilí sladkou odměnu. Výlet se nám líbil. Počasí nám přálo.

 7.06.2017 Dětský den

2. června se konal ve škole dětský den. Hned po ránu školu navštívili zástupci záchranných hasičských sborů z Jílového u Prahy a Benešova. Žáci se měli možnost seznámit s tou nejmodernější technikou, kterou tyto sbory disponují. Děkujeme hasičům za krásný zážitek.

Poté následoval další program. Žáci  9. ročníku přichystali pro své mladší kamarády  mnoho her v areálu školy a také na víceúčelovém hřišti. Děti plnily úkoly na jednotlivých stanovištích a na závěr obdržely všichni odměnu.

Pro žáky 6.- 8. ročníku byl připraven orientační běh v Háji u Netvořic. Žáci běželi ve skupinách s mapou a cestou plnili nejrůznější úkoly, které prověřily jejich paměť, orientaci a samozřejmě fyzickou výdrž. Pro vítěze byly připraveny pěkné ceny. Velké poděkování patří paní Lucii Ernestové a Anetě Fuchsové, které celou akci připravily.

Dětský den ve škole si všichni užili, počasí bylo úžasné a celé dopoledne zakončil výborný oběd ve školní jídelně.Žáci první třídy byli pasováni 18. května 2017 na RYTÍŘE ŘÁDU ČTENÁŘSKÉHO. Tento titul jim udělila vládkyně království knížek Obecní knihovny Netvořice paní Lucie Hašková. Děti si musely tento titul zasloužit a ukázat, že už se naučily pěkně číst, že znají pohádky. Dalším důležitým bodem tohoto ceremoniálu byl také slib péče a ochrany  knih.  Vládkyní knih v naší obecní knihovně je knihovnice velmi hodná a šikovná. Středočeský kraj jí udělil titul Nejlepší neprofesionální knihovník Středočeského kraje 2016 a to  svědčí o jejích kvalitách. Jistě s našimi dětmi bude v knihovně i dále pracovat. Naši prvňáčci si  i  pomocí této akce najdou cestu k hezkým knížkám, které je pobaví, poučí a budou jim ukazovat krásy života i světa kolem nich.

Mgr. Jana Bernardová (tř.uč. 1. tř.)6.06.2017 Plavecký výcvik

Plaveckého výcviku v   benešovském bazénu se v  jarním období zúčastnili žáci  2.a 3.třídy. V  průběhu deseti lekcí se učili základním plaveckým dovednostem.  Podle vstupní úrovně byli rozděleni do družstev. Během výcviku nejen plavali, ale hráli si i v  dětském bazénku, skákali z  můstku, jezdili po skluzavce, odpočívali ve vířivce a nakonec i závodili. Paní cvičitelky používaly při své výuce mnoho pomůcek. Za tuto dobu se děti v  plavání velmi zdokonalily. Všichni už se těší na další soukromé návštěvy plaveckých bazénů i na léto, kdy budou mít jistě plno příležitostí předvést své plavecké umění rodičům.Základní škola Netvořice opět po roce pořádala již tradičně okresní kolo v házené žactva benešovského okresu. V úterý 30. května byl velice parný den, teploty se šplhaly na slunci ke 40 stupňům! To však děvčata neodradilo a do zápasů dala vše, co bylo v danou chvíli v jejich silách. Užila si tak míčovou hru, jejíž tradici se snažíme v Netvořicích stále držet. Turnaje se zúčastnilo celkem 6 týmů s těmito výsledky:

Žákyně: 30.5. 2017

 1. místo: Gymnázium Benešov

 2. místo. ZŠ Týnec nad Sázavou

 3. místo: ZŠ Benešov Dukelská

 4. místo: ZŠ Krhanice

 5. místo: ZŠ Netvořice

 6. místo: ZŠ Benešov Karlov

 

Ve středu 31. května se počasí trochu umoudřilo a chlapci mohli hrát ne venkovním umělém víceúčelovém hřišti téměř v ideálních podmínkách. Zpočátku jsme viděli trochu rozpačité výkony, ale s přibývajícím časem se úroveň zvedala a jednotlivé týmy předvedly velice pěkné výkony. V kategorii chlapců bojovalo celkem 7 týmů a zde jsou výsledky:

Žáci: 31.5. 2017

 1. místo: Gymnázium Benešov

 2. místo. ZŠ Netvořice – gratulace!

 3. místo: ZŠ Týnec nad Sázavou

 4. místo: ZŠ Krhanice

 5. místo: ZŠ Benešov Jiráskova

 6. místo: ZŠ Benešov Karlov

 7. místo: ZŠ Benešov Dukelská

Sportovní areál u netvořické školy byl po oba dva dny opravdu vytížen na 100% . Díky všem, kteří se podíleli na organizaci a realizaci celého turnaje. Za rok v Netvořicích na shledanou.

Mgr. Ludmila VodehnalováVe středu 12.4. vyjela pátá a šestá třída na exkurzi do Prahy. Žáci navštívili Mořský svět, kde si prohlédli mnoho druhů ryb a dozvěděli se spoustu zajímavých informací z jejich života. Poté zhlédli program Pohyby Země v Planetáriu. Zde si prohlédli poutavé exponáty věnované pobytu ve Vesmíru a vyzkoušeli na různých modelech zákonitosti přírodních jevů.Všem se exkurze moc líbila.

 Ve čtvrtek dne 6. dubna se konal v naší škole zápis do I. třídy pro školní rok 2017/2018.

Přišlo celkem 29 budoucích prvňáčků. Ve škole je čekaly pohádkové bytosti, soutěže, dárky od starších kamarádů

a sponzorů a paní učitelky, které se  ve stávají první třídě dětem plně věnovaly.

Bylo to náročné odpoledne, ale všichni si to náležitě užili.

 

V září se na Vás moc těšíme kamarádi...!V sobotu 18. března vystoupili vybraní žáci na Valné hromadě rodáků a přátel muzea v Netvořicích. Program, který tvořila recitace, písně a instrumentální skladby na akordeon, klavír a altovou flétnu, se moc líbil.Ve středu dne 15.3. 2017 se žáci naší školy zúčastnili Okresního kola v recitační soutěži v Bystřici.

Školu reprezentovali: Milan Švec (3. ročník), Jan Ošmera ( 5. ročník), Ester Koudelová (6.ročník), Nátálie Zahrádková (9. ročník).

Všichni předvedli nádherné výkony a patří jim a paní učitelkám, které je na soutěž připravovaly, velké poděkování. 

Za mimořádné výkony byli oceněni čestným uznáním Ester Koudelová a Jan Ošmera.Dne 22. února proběhlo v tělocvičně vystoupení skupiny Pernštejni z Pardubic. Pořad byl historicky zaměřený. Žáci se měli možnost seznámit se zajímavým životem Vikingů.

Pořad měl veliký úspěch, žáci byli aktivně zapojeni do programu a odnesli si mnoho nových poznatků a zážitků.V úterý 21.2. 2017 proběhlo okresní kolo zeměpisné olympiády na Gymnáziu ve Vlašimi. Naši žáci se umístili takto: 

V kategorii A - 6. ročníky Ondřej Hanák obsadil 13. místo 

V kategorii B - 7. ročníky Lukáš Šlehobr obsadil 7.místo

V kategorii C - 8. a 9. ročníky Daniela Janurová obsadila 25. místo21.02.2017 Dětský karneval

V sobotu 18.února se tradičně konal v místní sokolovně dětský karneval. Návštěva byla vskutku obrovská, sál se hemžil dětskými maskami, které byly velice kreativní. Zkrátka bylo stále na co koukat.

Celé odpoledne se neslo v režii Jardy Havelky, vedoucího taneční skupiny Dancing Crackers za vydatné pomoci  Katky Jaškové.  Na děti čekalo mnoho zajímavých her, vyhlašovaly se samozřejmě nejkrásnější masky, děti byly po zásluze v průběhu odpoledne odměňovány různými cenami a dobrotami. V neposlední řadě došlo také na balonky, které zdobily stropní část sálu a posléze byly spuštěny mezi děti. Nechybělo ani taneční vystoupení našich žáků, kteří navštěvují kroužek Jardy Havelky a dále vystoupila děvčata ze školního tanečního kroužku pod taktovkou Jitky Stibůrkové.

Tombola byla rovněž bohatá a myslím si, že nikdo z přítomných neodešel z karnevalu s prázdnou!

Velké poděkování patří všem, kteří se více či méně zasloužili o zdárnou přípravu a také průběh celé akce, kterou děláme velice rádi, vždyť je pro naše děti!

Děkuji vedení a mnoha maminkám ze SRPDŠ, dále pedagogickým pracovníkům ze ZŠ a MŠ, našim kuchařkám za krásné dorty, všem sponzorům jak z řad rodičů, tak i široké veřejnosti.

Výtěžek karnevalu bude použit na vybavení a pomůcky pro žáky ZŠ a děti MŠ.

Mgr. Ludmila Vodehnalová

 

Fotogalerie zdeVe čtvrtek 26.1. si v rámci tělesné výchovy vyšel 7. ročník zabruslit na netvořickou požární nádrž. Počasí nám přálo, po mrazivé noci vyšlo ráno sluníčko a nic nebránilo tomu, abychom si lední radovánky patřičně užili. Dva z nás nikdy předtím na bruslích nestáli, a tak se potýkali s prvními krůčky na dvou nožích. Vyučovací jednotka se povedla, kromě pár modřin a naražených kostrčí, se nikomu nic nestalo a odcházeli jsme spokojeně na oběd se spoustou zážitků.

Odkaz na fotogaleriiV týdnu 30. 1. Až 2. 2. proběhla školní kola této konverzační soutěže.

Výsledky školního kola kategorie 6., 7. ročník

 1. Vojtěch Šindelář             7. roč.

 2. Natálie Hamroziová       7. roč.

 3. Barbora Slabihoudová   7. roč.

Celkem se zúčastnilo 8 žáků ze 7. ročníku a 2 žáci z 6. ročníku. Splnili koly z poslechu a hovořili na téma My daily programme. Všichni soutěžící zaslouží pochvalu za zodpovědnou přípravu a přání dalších úspěchů ve studiu cizích jazyků.

Výsledky školního kola kategorie 8., 9. Ročník

 1. Nela Červená                                                9. roč.

 2. Tadeáš Pata                                                  8. roč.

 3. – 4. Radka Šínová, Kateřina Kutová           9. roč.

5.– 6.  Jakub Pospíšil, Daniela Janurová        9. a 8. roč.

    7. Barbora Fidlerová                                         8. roč.V neděli  8. ledna jsme se všichni sešli u školy v cca 7:50 a nakládali zavazadla do autobusu. Vyjeli jsme a v Týnci nad Sázavou k nám přistoupila paní Meruňková. Poté jsme pokračovali dál pouze s jednou zastávkou na benzinové pumpě, kde si všichni došli na záchod a něco dobrého si koupili. Pak už to byl jen kousek do Horního Maxova k pensionu U Hrocha. Po příjezdu šly  holky na chatu do tepla a kluci vynosili zavazadla. Potom už jsme si rozdělili pokoje. Trochu jsme si vybalili a šli na oběd. Po něm jsme šli konečně na to. Byli jsme rozděleni do dvou skupin podle našeho lyžařského umění. Ten den jsme pak stihli už jen večeři a odpočinek. V pondělí po snídani jsme jeli skibusem na celé dopoledne na Severák lyžovat. Jedna skupina vedená paní ředitelkou Vodehnalovou se to teprve učila a druhá plná zkušených lyžařů si pěkně zalyžovala s paní Meruňkovou. Denně jsme se vraceli na oběd do chaty. Pondělní odpoledne jsme se ještě jednou vydali na svahy lyžovat. Po večeři byl čas na různé společenské hry. Stejným způsobem proběhlo i úterý. Středeční dopoledne nás čekalo trénování na běžkách. Odpoledne jsme si báječně užili bazén v Jablonci nad Nisou. Bylo to tam SUPER. Večer nás u Hrocha navštívil zástupce horské služby ze Severáku a popovídal nám o jejich zajímavé činnosti. Ve čtvrtek ráno byl v Maxově pořádný mráz - 18°C, a tak jsme šli procházkou na rozhlednu Bramberk. Všichni vyšli až na její vrchol. Po obědě nás čekal první závod a to běžecký. Po večeři přišlo vyhodnocení závodu a pak jsme si mohli zahrát společenské hry. V pátek ráno jsme závodili ve slalomu a ve sjezdu. Odpoledne se pouze tři jedinci s panem Vodehnalem vydali na běžky na Královku a zpět cca 8 km a ostatní si šli zalyžovat na Severák. Ten den byl veliký vítr a dost sněžilo, proto to nebylo ve stopě pro tu malou skupinu běžkařů vůbec lehké. Navečer jsme si vyráběli z dřevěných korálků šperky jako památku na náš kurz. Poslední večer jsme si udělali diskotéku. V sobotu po snídani jsme už pouze čekali na autobus, který nás zaveze zpět do školních lavic. Kvůli špatnému počasí jsme do Netvořic přijeli místo v 15:00 až v 18:30 hodin. Paní zdravotnice Dana s námi neměla ani moc práce.


PS: Lyžařský výcvik 2017 byl nejlepší a jedinečný, protože jsme ho prožili  MY sedmáci…..


Matyáš Loužecký, VII.třída

 

Odkaz na fotogaleriiS platností od 2.1.2017 disponují příspěvkové organizace (ZŠ a MŠ) účetní, která bude vykonávat v kanceláři v přízemí malé budovy svou ekonomickou činnost (příchozí a odchozí platby, fakturace, vedení účtů, vrátná apod.). Prosíme všechny návštěvy školy, aby zvonily na účetní, neboť v ředitelně není stále k dispozici ředitel či zástupce ředitele (výuka).

Úřední hodiny účetní: Kateřina Roušarová

Pondělí: 7:30 - 15:00

Úterý: 7:30 - 14:00

Středa: 7:30 - 15:00

Čtvrtek: 7:30 - 17:00

Pátek: 7:30 - 11:00Vážení rodiče,

Na základě úpravy ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů je specifikován §36 školského zákona ve znění účinném od 1.1. 2017. Z této specifikace vyplývá, že zápis do I. třídy pro školní rok 2017/2018 musí být proveden v termínu od 1.4.  do 30.4. 2017.

Na základě této úpravy měníme termín zápisu do I.třídy na Základní škole Netvořice, okres Benešov na den:

6. dubna 2017

Těšíme se na budoucí žáky naší školy …

                                                                   Mgr. Ludmila Vodehnalová, ředitelkaŽáci 2. ročníku se rozhodli postavit si sněhuláha, který se neroztaje a měli z něj skutečnou radost.Ve škole jsme zahájili letošní advent tradiční vánoční výstavou.  Měli jsme radost z velké účasti a příjemné atmosféry, která navodila tu správnou předvánoční náladu. Zazněly české koledy, sváteční verše a nechybělo občerstvení.

Fotogalerie ZDEV pondělí  5. prosince bylo od rána ve škole živo. Navštívili nás hned dva Mikuláši, čerti a andělé.

Nejvíce tuto výjimečnou návštěvu vnímali a prožívali ti nejmenší …

Fotogalerie ZDE4.12.2016 Vánoční koleda

Ve středu 30.11.2016 navštívili žáci 5. a 6. třídy divadelní představení s názvem Vánoční koleda od známého anglického spisovatele Charlese Dickense v divadle Gong v Praze.Zde je k dispozici odkaz na různé materiály k učebnicím angličtiny Chit Chat ve třetí a čtvrté třídě.

https://elt.oup.com/general_content/cz/kestazeni/chitchat?cc=sk&selLanguage=sk

 Žáci třetí a čtvrté třídy navštívili dne 29. 11. divadelní představení Sněhová
královna od H. CH. Andersena v divadle U Hasičů v Praze.

Z Netvořic jsme vyjeli již v půl osmé ráno, abychom měli dostatečnou časovou
rezervu. Opak byl pravdou. Do divadla jsme přijeli díky dopravní zácpě na poslední chvíli.


Pohádka o Kájovi a Gerdě se nám moc líbila. Byli jsme nadšeni z hereckých
výkonů a domů jsme se vraceli s pěkným zážitkem z divadelního představení.Důležité upozornění pro rodiče

Třídní schůzky se z organizačních důvodů přesouvají ze čtvrtka 8.12. 2016 na úterý 6.12. 2016.

Děkujeme zapochopení.                                          

Mgr. Ludmila Vodehnalová, ředitelka školyZde je mnoho odkazů pro trénování angličtiny hrou doma. Stačí si vybrat vhodnou obtížnost a kliknout. Přeji mnoho zdaru (i trpělivosti). Milena Holcnerová

 

Testy

Stránka v češtině je plná testů z angličtiny. Stačí si jen vybrat.

 

Části těla

Doplň správně názvy částí těla. Nejprve si vyber oblast.

 

Aktivity

Různé aktivity. Např. osmisměrka, pexeso, kviz nebo skládání slovíček.

 

Napiš správně slovo

Napiš správně označené slovo. Když si pustíš reproduktor, slovo i uslyšíš.

 
  Uhádni slovíčko

Uhádni anglické slovíčko podle nápovědy. Na výběr máš mnoho různých okruhů.

 

Doplň větu

Doplň větu správným tvarem slovesa to be.

 
  Co dělají?

Přečtěte si o tom, jak lidé pracují, poslechňete si anglické věty a odpovězte na otázky.

  Doplň slovíčko do věty

Doplňte větu správným slovíčkem.

  Doplň text

Doplň krátký text jedním z nabízených slovíček. Máš na výběr mnoho témat.

  Doručte dopis

Je nutné mít zapnutý zvuk. Dobře poslouchejte a doručte dopis do správných dveří podle čísla.

  Krátké příběhy

Krátké interaktivní příběhy se zvukem.

  Angličtina s Karkulkou

Přiřaďte slovíčka ke správným obrázkům.

  Obrázkový slovníček

Ve slovníčku můžete vyhledávat jednotlivá slovíčka nebo se zaměřit na obrázek, který je vždy podrobně popsán.

  Adjectives game

Můžete si vybrat z několika různých aktivit na procvičování přídavných jmen.

  Procházky městem

Dokážete projít městem podle instrukcí?

  Slovesa

Najděte sloveso ve větě, vyberte správné sloveso nebo zapište slova ve správném pořadí.

  Zájmena

Najděte zájmena ve větě, vyberte správné zájmeno nebo přepište správně větu.

  Číslovky do 100

Zapněte si zvuk a můžete se učit číslovky anglicky.

  Spelling

Procvičte si anglická písmena. Musíte mít zapnuté reproduktory.

 

Učení s obrázky

Vyberte si oblast a můžete se naučit nová slovíčka nebo si je zopakovat. Musíte mít zapnuté reproduktory.

 
 

Hledejte rýmy

Vyberte anglické slovo, které se rýmuje se slovem zadaným.

 

Bab.la

Jazykový portál, který nabízí, slovníčky, testy a hry.

 

Animals

Najděte zvíře podle abecedy a přečtěte si o něm anglicky. Informace si můžete i vytisknout.

 

Interaktivní příběhy 1

Krátké příběhy. Chcete-li projít celým příběhem, musíte postavičkám pomoci.

 

Interaktivní příběhy 2

Krátké příběhy. Chcete-li projít celým příběhem, musíte postavičkám pomoci. Trochu těžší než 1.

 

Interaktivní příběhy 3

Krátké příběhy. Chcete-li projít celým příběhem, musíte postavičkám pomoci. Trochu těžší než 2.

 

Gramatika

Kreslené příběhy s gramatikou.

 

Příběhy

Krátké příběhy. Některé se zvukem a s pracovními listy.

 

Old MacDonald

Naučte se písničku Old MacDonald.

 

Abeceda

Naučte se vyslovovat anglickou abecedu s opičkou

 

Procvičování slovíček

Vyberte správné anglické slovíčko.

  Najdi slovo

Poslechněte si slovo a najděte ho mezi napsanými slovy. Musíte mít zapnuté repráčky.

 

Minipříběhy

Přečtěte si a poslechněte krátké minipříběhy.

  Minipříběhy s úkoly

Přečtěte si příběh, poslechněte si jej a splňte úkoly.

  Minidivadlo

Krátké příběhy inscenované jako divadlo. Můžete si také zahrát.

  Příběhy pohádkové i pravdivé

Krátké příběhy. Rozděleno na pohádkové a reálné.

  Komiksy

Přečtěte si komiksy. Můžete si jednotlivé věty poslechnout.

  Lidové příběhy

Lidové příběhy se zvukem.

  Řecké pověsti

Příběhy se zvukem.

  Čínské pověsti

Příběhy se zvukem.

  Ovoce

Naučte se názvy ovoce.

 

Hry na výuku slovíček

Naučte se nová slovíčka pomocí sedmi her. Vybrat si můžete z mnoha okruhů.

 
  Nauč se slovíčka

Je nutné mít zapnuté reproduktory. Slovíčka tematicky rozdělená.

  Přerovnej

Přerovnejte správně písmenka tak, aby tvořila anglické slovíčko.

  Správné pořadí

Napiš číslo. Označ písmena ve správném pořadí.

   Opposites

Přiřaď k sobě protikladná slova.

 

Správná věta

Sestav správnou větu. A zahraj si minigolf. Když sestavíš větu správně, trefíš se do jamky.

 

Zájmena

Doplň správné zájmeno a postav dům.

 

Křížovky, cvičení

Výukové materiály i pro začátečníky.

 

Help For English

Pomoc pro vaše studium angličtiny.

 

Anglická videa

Podívejte se na krátká anglická videa. Najdete zde i přepis textu.

 

Anglické křížovky

Anglické křížovky a další materiály.

 

Udělejte si slovníček

Udělejte si karty se slovíčky nebo si vyberte již vytvořené slovníčky a procvičujte.

 

Slovíčka jinak

Učte se slovíčka jinak. I jiné jazyky než angličtina.

 

Jazykové hry

Učte se angličtinu i jiné jazyky.

 

New more

Hry a cvičení k učebnici angličtiny.

 

Procvičujte slovíčka

Vyberte si tema a procvičujte slovíčka.

 

Výslovnost

Procvičujte výslovnost.

 

Mapa testů

Testy z angličtiny roztříděné podle oblastí.

 

Grammarcheck

Nechtě si zkontrolovat anglický text.

  Obrázkový slovník

Velký obrázkový slovník. Vlevo vyber téma.

   Lyricsgaps

Učte se angličtinu s písničkami. Poslouchejte, doplňujte cvičení, nebo si i zazpívejte.

 

Activities

Vekné množství testů, kvízů a cvičení.

 

E-academy

Kurz angličtiny online.

 

ENGLISH FLASH GAMES

Množství interaktivních her a cvičení.

 

Second Language

Množství cvičení, testů, doplňovaček rozřazených podle úrovně.

 

Hry s angličtinou

Různé hry s angličtinou. Online i k vytištění.

 

Anglické poslechy

Po jednoduché registraci, která je zdarma, si vyber level a poslouchej a procvičuj.

 

MES games

Množství různých oblastí. Můžete se učit slovíčka, odpovídat na otázky, procvičit gramatiku.

 

Slovíčka jinak

Učte se slovíčka jinak. I jiné jazyky než angličtina.

 

Storybird

Napiš příběh anglicky. Vyber si sadu obrázků a sestav a napiš příběh. Nebo si přečti příběhy, které napsali ostatní.

 

Mee genius

Anglické audioknihy zdarma. Poslouchej a uč se.

 

Hry se slovíčky

Anglické hry se slovy.

 

Audio books

Poslechni si knihy v angličtině.Vážení rodiče,

počítejte s listopadovým ředitelským volnem v pátek 18.11. 2016, které navazuje na čtvrteční státní svátek.

Mgr. Ludmila Vodehnalová, ředitelka

 Dne 11. 10. 2016 proběhla na naší škole přednáška o Africe. Cestovatel Tomáš  Kubeš  poznal různé kouty Afriky a se svými zkušenostmi a zážitky z cest se podělil se žáky. 

Následně se uskutečnil projekt pro žáky sedmé a osmé třídy. Všichni
pracovali ve skupinách a do slepé mapy zakreslovali nejdůležitější
geografické pojmy Afriky. Zároveň plánovali  expedici z Prahy k mysu
Dobré naděje s patnácti zajímavými zastávkami.

Přednáška i projekt se vydařily. Velké díky patří Tomáši Kubešovi za poutavé vyprávění  a paní Lucii Ernestové za spolupráci při přípravě projektu.29.09.2016 Vítání podzimu

23. září jsme přivítali podzim. Šli jsme na "starou všetickou". Cestou jsme si prohlíželi písmena s obrázky a také se nám moc líbila otáčivá mapa okolí. Nakonec jsme si u altánu opekli buřty a klobásy. 

Fotogalerie7. září jsme šli na vycházku k lesu Jedlice a na kopec Hruštičku. Někteří z nás tam byli úplně poprvé. Viděli jsme u cesty lavičku a nad ní kříž. U lesa byl potok a velký dub. Cestou na Hruštičku jsme se pěkně zapotili, ale výhled na Netvořice byl nádherný.

FotogalerieV sobotu (10.9.) přálo počasí a v areálu školy bylo živo. Pohádkové postavy ( v krásných kostýmech) provázely všechny zúčastněné děti ( a nebylo jich málo) programem a soutěžemi, za které je čekaly krásné odměny a neméně pěkné hlavní ceny v závěrečném losování.  Hrálo se sportovní utkání ve vybíjené, děti i rodiče si mohli zaskákat na nářadí zvaném aitrack, nechyběla  hudba, bohaté občerstvení a spousty her včetně těch, které znají z dětství spíše rodiče jako jsou „céčka“, skákání gumy apod. Zkrátka, kdo přišel, určitě nelitoval a rozhodně se nenudil.

Velké poděkování patří ochotným maminkám ze SRPDŠ, jejím rodinným příslušníkům, pedagogickým pracovníkům z mateřské a základní školy  a samozřejmě všem sponzorům, bez jejichž podpory bychom tuto nádhernou akci nemohli zorganizovat.

Odkaz na fotogalerii K přihlášení do systému na www.jidelna.cz slouží UŽIVATELSKÉ JMÉNO (71400…) a HESLO (přiděleno systémem). Po prvním vstupu si heslo zvolíte libovolně.

Po rozkliknutí záložky JÍDELNÍ LÍSTEK si můžete prohlédnout jídelníček a případně provést přihlášku/odhlášku jídla. Údaj u částky za jídlo „již nelze vybrat“ znamená, že není výběr z více druhů jídla na 1 den.  POZOR u MŠ je nutné odhlásit celý den, tedy i přesnídávku a odpolední svačinu!!!

Platby se dozvíte: SPRÁVA ÚČTU (v pravém horním rohu vedle jména), naskočí „údaje pro platbu“

 1.září nás do školy doprovázely sluneční paprsky. Díky nádhernému ránu se mohlo uskutečnit zahájení školního roku 2016/2017 opět před budovou školy. Přivítali jsme dvacet prvňáčků a také všechny stávající a nové žáky, kteří přešli k 1. září 2016 do naší školy.

Tak hodně úspěchů, zdraví a optimismu v letošním školním roce !

Odkaz na fotogalerii