Školní rok 2013/2014

News

Projektový den s hasiči

Zaslal: admin Kategorie: Všeobecné

Dne 24. 1. 2020 navštívili žáci 1. třídy hasičskou zbrojnici v Netvořicích. Cílem bylo seznámit děti s prací profesionálního hasiče. Projekt byl zaměřen nejen na práci hasiče – záchranáře, ale i na zásady požární bezpečnosti a poskytovaní první pomoci. Dětem se věnovali pan Jakub Český a pan Ondra Sedlák - profesionální hasiči z Jílového u Prahy. Děti se seznámily s hasičskou výzbrojí a výstrojí, samy si vyzkoušely použití zásahové helmy a kabátu. Děti získaly a objevily mnoho užitečných informací, které mohou využít v praktickém životě. Dozvěděly se, co všechno obnáší práce hasičů, jak správně nahlásit požár, jak se správně chovat při dopravní nehodě. Dále zjistily, jaká jsou důležitá telefonní čísla a jak si je zapamatovat. Děti si také prohlédly vybavení hasičské zbrojnice včetně techniky. Projektový den se velmi líbil. Velké poděkování patří hlavně organizátorům celé akce panu Jakubovi Českému a panu Ondrovi Sedlákovi. Bez jejich aktivní přípravy a účasti by tato výborná vzdělávací akce nemohla proběhnout. Žáci 1. třídy s třídní učitelkou

Více

Projekt Fitness

Zaslal: admin Kategorie: Všeobecné

Ve středu 18. 12. 2019 proběhl v 7. třídě projektový den „Fitness v životě staršího školáka“ pod vedením instruktorky fitness Lucie Zámostné a třídní učitelky Anety Fuchsové. Cílem projektu bylo seznámení žáků se sportovním a životním stylem fitness s důrazem na upevnění správných zásad zdravého cvičení a význam pravidelného cvičení a správného životního stylu na zdraví jedince. V první části se děti ve skupinkách seznamovaly s důležitými tématy, vyhledávaly informace a poté je prezentovaly svým spolužákům. V dalším bloku jsme se přesunuli do tělocvičny a tam se věnovali praktické části, a to ukázce fitness tréninku. Děti měly možnost si vyzkoušet cviky s různými pomůckami (TRX popruhy, posilovací gumy, gymball míče, činky a jiné) a cvičení při hudbě, nechyběl ani závěrečný strečink. V závěrečné části proběhla reflexe, žáci si sami zhodnotili přínos nově nabytých informací pro další život a společně se shodli na tom, že se jim den moc líbil a po cvičení se cítí mnohem lépe než před tím.

Více
Stránka 1 z 71> >>