Aktuality

21.02.2017

Dětský karneval


V sobotu 18.února se tradičně konal v místní sokolovně dětský karneval. Návštěva byla vskutku obrovská, sál se hemžil dětskými maskami, které byly velice kreativní. Zkrátka bylo stále na co koukat.

Celé odpoledne se neslo v režii Jardy Havelky, vedoucího taneční skupiny Dancing Crackers za vydatné pomoci  Katky Jaškové.  Na děti čekalo mnoho zajímavých her, vyhlašovaly se samozřejmě nejkrásnější masky, děti byly po zásluze v průběhu odpoledne odměňovány různými cenami a dobrotami. V neposlední řadě došlo také na balonky, které zdobily stropní část sálu a posléze byly spuštěny mezi děti. Nechybělo ani taneční vystoupení našich žáků, kteří navštěvují kroužek Jardy Havelky a dále vystoupila děvčata ze školního tanečního kroužku pod taktovkou Jitky Stibůrkové.

Tombola byla rovněž bohatá a myslím si, že nikdo z přítomných neodešel z karnevalu s prázdnou!

Velké poděkování patří všem, kteří se více či méně zasloužili o zdárnou přípravu a také průběh celé akce, kterou děláme velice rádi, vždyť je pro naše děti!

Děkuji vedení a mnoha maminkám ze SRPDŠ, dále pedagogickým pracovníkům ze ZŠ a MŠ, našim kuchařkám za krásné dorty, všem sponzorům jak z řad rodičů, tak i široké veřejnosti.

Výtěžek karnevalu bude použit na vybavení a pomůcky pro žáky ZŠ a děti MŠ.

Mgr. Ludmila Vodehnalová
 

Fotogalerie zde