Aktuality

18.03.2017

Dětská scéna Benešovska 2017


Ve středu dne 15.3. 2017 se žáci naší školy zúčastnili Okresního kola v recitační soutěži v Bystřici.

Školu reprezentovali: Milan Švec (3. ročník), Jan Ošmera ( 5. ročník), Ester Koudelová (6.ročník), Nátálie Zahrádková (9. ročník).

Všichni předvedli nádherné výkony a patří jim a paní učitelkám, které je na soutěž připravovaly, velké poděkování. 

Za mimořádné výkony byli oceněni čestným uznáním Ester Koudelová a Jan Ošmera.