Aktuality

7.06.2017

Dětský den


2. června se konal ve škole dětský den. Hned po ránu školu navštívili zástupci záchranných hasičských sborů z Jílového u Prahy a Benešova. Žáci se měli možnost seznámit s tou nejmodernější technikou, kterou tyto sbory disponují. Děkujeme hasičům za krásný zážitek.

Poté následoval další program. Žáci  9. ročníku přichystali pro své mladší kamarády  mnoho her v areálu školy a také na víceúčelovém hřišti. Děti plnily úkoly na jednotlivých stanovištích a na závěr obdržely všichni odměnu.

Pro žáky 6.- 8. ročníku byl připraven orientační běh v Háji u Netvořic. Žáci běželi ve skupinách s mapou a cestou plnili nejrůznější úkoly, které prověřily jejich paměť, orientaci a samozřejmě fyzickou výdrž. Pro vítěze byly připraveny pěkné ceny. Velké poděkování patří paní Lucii Ernestové a Anetě Fuchsové, které celou akci připravily.

Dětský den ve škole si všichni užili, počasí bylo úžasné a celé dopoledne zakončil výborný oběd ve školní jídelně.