Aktuality

21.06.2017

Přírodovědná exkurze – Není kroužek jako kroužek


Dne 15.6. vyrazil 7. ročník na přírodovědnou exkurzi do Kunratického lesa v Praze. Zde na ně byl připravený ornitolog, který měl nataženou síť pro odchyt ptactva. Nejdříve se do sítě chytla samice kosa černého, pak jsme mohli vidět sýkoru modřinku, mládě sýkory koňadry a nakonec strakapouda velkého. Ukázka byla doplněna i o kroužkování, žáci pomáhali ornitologovi zapisovat odchycené jedince do databáze.

Po ukončení programu jsme se vydali na krátkou procházku do okolí, vyšplhali jsme se na zřízeninu hradu krále Václava IV – Hrádek. Poté měli žáci možnost si dát něco k obědu v zahradních restauracích, kde mohli také vidět malý zookoutek (prasátka, kozy).

Výlet se vydařil a žáci odjížděli domů se spousty zážitky.