Aktuality

10.10.2017

Žáci 4. a 5. ročníku navštívili Vodní dům na Želivce


Naše exkurze začala v atriu Vodního domu, kde jsme vyzkoušeli funkčnost vodních pump a pohráli si s umělými vodními toky Prošli jsme si zážitkovou expozici, která nám představila vodu jako životní prostředí vodních rostlin a živočichů i jako nezbytnou podmínku pro život člověka. Následoval ekologický program s názvem Trampoty bolena Bolka. Dozvěděli jsme se, jak vypadá bolen a jaké má potíže. Povídali jsme si o životě živočichů, kteří žijí ve vodě nebo v její blízkosti, skládali jsme puzzle lokalit (rybník, řeka, mokřady) a živočichy k nim přiřazovali. Jako náhradu za určitá omezení, která souvisela s výpadkem elektřiny, jsme uvítali nabídku podívat se přímo na hráz vodní nádrže Švihov. Pohled na zásobárnu pitné vody z hráze, která je veřejnosti běžně nepřístupná, byl úchvatný.