Aktuality

13.12.2017

Veřejné uznání v rámci ceny Michala Velíška 2017 pro žákyni naší školy


Denně se odehrávají příběhy s velkým „P”, které jsou důkazem, že mezi námi jsou lidé, kteří nejsou lhostejní. Neváhají okamžitě pomoci, jestliže jsou svědky nějaké nespravedlnosti nebo zla. Bez ohledu na následky pro ně samé zasáhnou, když jde někomu o zdraví či dokonce o život. Jsou to muži, ženy i děti, lidé různých povolání, věku, odlišných životních zkušeností i názorů. Spojuje je smysl pro spravedlnost, dobro, pravdu, rozhodnost a skromnost.

Právě takovým lidem vyjadřují společně Nadace ADRA a televize Nova veřejně uznání Cenou Michala Velíška.  Od ostatních podobných ocenění udělovaných v České republice se tato cena liší tím, že na ni mohou být nominováni jen neprofesionálové. 

V letošním roce se stala jednou z oceněných v rámci celé České republiky i žákyně      IV. třídy Anežka Trčková. Cena jí byla předána přímo ve škole zástupci Středočeského záchranného hasičského sboru. Anežka poskytla první pomoc členovi své rodiny a v dané situaci se příkladně zachovala, ocenění jí právem náleží.

Anežko gratulujeme!