Aktuality

5.01.2018

Vyhlášení volných dnů pro žáky (ředitelské volno)


 V souladu s § 24, odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuji z provozních  důvodů (havarijní stav zdroje vytápění v základní škole) 

 

          na čtvrtek 1.2. 2018 a na pondělí 5.2. 2018 ředitelské volno. 

 

Škola bude uzavřena včetně školní družiny. Uzavření školy bylo oznámeno zřizovateli školy.

Mgr. Ludmila Vodehnalová, ředitelka školy