Aktuality

16.03.2018

Spolupráce Základní a Mateřské školy v Netvořicích


Na naší škole již několikátým rokem pokračuje spolupráce s mateřskou školou. Nedávno jsme byli prvňáčci a navázali jsme spolupráci s předškoláky pod vedením pí učitelky Sládkové. Předškoláci navštívili nás prvňáčky. Předvedli jsme, co už ve škole zvládáme, kolik písmen umíme, jak počítáme. Na oplátku jsme my navštívili MŠ, kde se nám zase předvedli předškoláci. Naše setkání proběhla nejen ve škole, ale i na hřišti, kde jsme zorganizovali sportovní soutěže. V druhém ročníku naše spolupráce pokračovala, tentokrát s paní učitelkou Maškovou. My druháci jsme chodili číst předškolákům a na závěr projektu jsme se setkali v mateřské škole, kde pro nás měly připravený program děti z mateřské školy. A nyní jsme již třeťáci a spolupráce stále trvá. Navázali jsme na druhou třídu a opět jsme četli předškolákům. Jednou za 14 dní dva žáci navštívili MŠ a předčítali dětem pohádky, například O vlku a kůzlátkách, O slavíkovi, Kocour v botách, Máša a medvěd, V džungli a Královna a myš. My žáci třetí třídy jsme nacvičili a zahráli pohádku O Červené Karkulce, ale trochu jinak než bývá zvykem. V naší pohádce vystupoval vlk hodný, nesežral Karkulku, ani babičku, naopak se s Karkulkou stali kamarádi a to je přece dobře. Každý má mít kamaráda. Kamarád umí naslouchat, pomáhat, je s ním legrace. Prvními diváky naší pohádky byli ve škole žáci při školní akademii. Pak jsme se představili rodičům a na závěr našeho projektu jsme předvedli pohádku dětem v mateřské školce. Byli jsme rádi, že se dětem pohádka líbila, nikdo neplakal a všichni pozorně poslouchali. My třeťáci jsme měli těžký úkol. Děti z MŠ namalovaly obrázky k pohádkám, které jsme jim předčítali. A my jsme museli vybrat z každé pohádky jeden obrázek, který se nám nejvíce líbil. A věřte, nebylo to vůbec jednoduché. Všechny obrázky byly moc pěkné, ale nakonec jsme přeci jen vybrali. Vítězové i my jsme dostali sladkou odměnu. Poté jsme si společně s předškoláky zahráli a zasoutěžili. Prožili jsme společně dvě hodiny radosti a zábavy. Na oplátku jsme pozvali předškoláky k nám do školy do naší třídy. Provedeme je školou, aby viděli, co je čeká u zápisu, též pro ně ve třídě připravíme zábavný program plný písniček a interaktivních her. Věříme, že tak předškolákům zpříjemníme vstup do naší školy a budou se moc těšit do první třídy. Na závěr chceme poděkovat naší paní ředitelce Mgr. Ludmile Vodehnalové a paní ředitelce MŠ Jitce Povolné, že naši spolupráci podporují a vycházejí nám vstříc.

Žáci 3. třídy a tř. uč. Olga Marková