Aktuality

29.05.2018

Po stopách Livingstona


Po stopách Livingstona je název hry, která nás provázela v polovině května na pětidenním pobytu v nedalekém Loutí.

Příběh doktora Davida Livingstona, který v 19. století probádal rozsáhlou část dosud neznámé Afriky, jsme využili při všech etapách naší hry. Lovili jsme africká zvířata, objevovali krajinu až ke břehům velkého jezera, poznávali luční byliny, učili se jméno afrického náčelníka, luštili šifry, vyzkoušeli si výměnné obchodování, zasaženi tropickou slepotou jsme bloudili provazovým bludištěm a nakonec našli místo, kde zůstalo Livingstonovo srdce. Všechno jsme samozřejmě patřičně zdokumentovali v našich denících.

Moc se nám v „Africe" líbilo, ještě dnes o tom básníme.