Aktuality

28.06.2018

Sportovní akademie se opět vydařila …


Po roce bylo opět na co koukat – nadšené cvičenky i cvičitelka, krásné kostýmy a celková pozitivní nálada doprovázely celou tradiční akci. Představila se gymnastická přípravka, taneční kroužek a všechny gymnastky ze školního kroužku i ASPV při TJ Netvořice. Všechny vystoupení doprovázel vděčný potlesk všech diváků, kterých se sešlo tradičně velmi mnoho.

Poděkování patří především všem učinkujícím, dále cvičitelce Jitce Stibůrkové, která děvčata velmi zodpovědně připravila a všem ostatním, kteří nějakým způsobem pomohli při realizaci akce.