Aktuality

3.09.2018

Nabídka volnočasových aktivit pro školní rok 2018/2019


 1. Sportovní gymnastika  ( J. Stibůrková ) pondělí 14:30 – 16:00
 2. Taneční kroužek ( J. Stibůrková ) pátek – 14:00 – 15:00
 3. Pohybové hry 1.a 2. r.  (A. Fuchsová ) úterý 14:30 – 15:30
 4. Pohybové hry 3.- 5.r. (A. Fuchsová) úterý 15:30-16:30
 5. Florbal 2. – 3. tř. ( O. Marková ) středa  13:30 – 14:30
 6. Florbal 4. – 5. tř.  ( O. Marková ) pátek 12:45 – 13:45
 7. Florbal  2. stupeň (O. Marková) čtvrtek 14:30-15:30 
 8. Myslivecký kroužek 2. – 9. tř. ( p. Jirásek ) středa 14:00 – 16:00  
 9. Příprava na přijímací zkoušky z M (Z. Cudlín) středa 13:45-14:30
 10. Mladý zdravotník ( D. Nováková ) úterý 13:00-14:00 (zdarma)
 11. Keramika 2.– 9. tř. (P. Bednaříková ) středa 13:45 – 15:15 
 12. Včelařský ( p. Slabý ) dle domluvy (zdarma)
 13. Házená (A. Fuchsová) čtvrtek – 15:30-16:30      
 14. Řečová výchova pro 1. ročník  ( M. Holcnerová ) čtvrtek 11:50 – 12:35 zdarma
 15. Praktická dílna (E. Kašáková) pátek 13:45-14:30
 16. Regionální historie (L. Vodehnalová) vybraní žáci (projekt ) zdarma
 17. Tvořivá dílna (P. Zrzavecká) úterý 13:45-14:45
 18. Příprava na přijímací zkoušky z ČJ (J. Plachá) čtvrtek 6.a7. vyuč.hodina 
 19. Čtenářský klub (H. Halamová) středa 13:00-14:00 zdarma
 20. Badminton (M. Čipera) dle domluvy (spíše v podvečer)
 21. Deskové hry – 1. stupeň (M. Holcnerová) úterý 13:00-14:00 zdarma
 22. Deskové hry – 2. stupeň (Z. Cudlín) úterý 13:45-14:45 zdarma