Aktuality

19.11.2018

Předvánoční tvoření ve 2. třídě


Ve čtvrtek 15. listopadu odpoledne se sešly maminky i se svými dětmi ve škole. Úkol byl jasný – tvoření na vánoční jarmark. 

Pod vedením paní Anety Šemberové, která připravila i všechen materiál, začalo tvoření. Vyráběli se andělé z papíru a látky. Nejdříve se připravily papírové šablony. Ty se potom zdobily a slepovaly. Do práce byly zapojeny i děti. Práce šla pěkně od ruky. 

Při práci se povídalo, vládla příjemná nálada. Tímto bych chtěla všem účastnicím poděkovat. Další dík patří i paní Monice Bečkovské za malé pohoštění. Dále bych jmenovitě poděkovala paní Miladě Krchové za výrobu sněhuláků i paní Darině Klímové za látkové hvězdičky. Nemohly se z pracovních důvodů našeho tvoření zúčastnit a vyráběly proto doma.

Všechny výrobky jsou velmi zdařilé, což budete moci posoudit na prodejní výstavě 30. listopadu.