Aktuality

4.02.2019

Ptáci na obzoru


V pondělí 7. 1. 2019 přijeli do naší školy lektoři společnosti Ornita s programem Ptáci na obzoru. Program byl zaměřen na dravé ptáky žijící v naší přírodě. Součástí programu bylo představení změn v přístupu lidí k ochraně volně žijících ptáků a zajímavé poznatky o soužití člověka s těmito druhy v kulturní krajině. Žáci se seznámili s životem vybraných druhů ptáků, ale i s důvody, proč v naší krajině ubývali, nebo jak člověk jejich výskyt ovlivnil budováním měst, komunikací, rozsáhlých energetických sítí či změnami v zemědělském hospodaření. Povídání bylo doprovázeno promítáním videí a ukázkami živých ochočených jedinců, žáci si mohli dokonce některé jedince i pohladit. Dále jsme mohli pozorovat vycpaniny ptáků a ochočené živé jedince káněte lesního, poštolky obecné, sokola stěhovavého a luňáka červeného

Zaplacený příspěvek za program, pokrývá nejen samotnou přednášku a materiály, které si děti odnesly a byly dány do školy, ale také za finanční pomoc s ochranou ohrožených ptáků a s jejich možným navrácením do volné přírody.