Aktuality

7.03.2019

Vyhlášení ředitelského volna


Vyhlášení ředitelského volna        
V souladu s § 24, odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuji z provozních a organizačních  důvodů 
ve středu 17. dubna 2019 ředitelské volno.
Škola bude uzavřena, školní družina bude v provozu, pokud se přihlásí na tento den dostatečný počet žáků.
Mgr. Ludmila Vodehnalová, ředitelka školy