Aktuality

7.05.2019

Tonda Obal na cestách


Program je určený pro základní školy. Žáci se během jedné vyučovací hodiny učí třídit odpady a dozvědí se o jejich dalším využití.

Cílem je podpora vědomí odpovědnosti za životní prostředí a propagace tříděného sběru odpadů.

Program je připravený ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí, Ministerstvem průmyslu a obchodu a Pedagogickou fakultou UK.

Program se velice povedl a žáci si ověřili své vlastní znalosti a zkušenosti o třídění a recyklaci odpadů.  Akce proběhla postupně ve všech třídách a určitě přispěla k většímu povědomí žáků o životním prostředí a ekologických problémech, které by neměly být nikomu lhostejné.