Aktuality

20.05.2019

Exkurze : Geopark Říčany


V úterý 30. 4. 2019 jsme si zpříjemnili den výletem do Didaktického centra geologie Muzea Říčany, kde pro nás lektoři měli připravené dva vzdělávací programy. 

Žáci osmého ročníku se prostřednictvím programu vydali na cestu do pravěku. Zahráli si na paleontology a pomocí jednoduchých nástrojů odkryli zkameněliny dávno vyhynulých druhů. Zkameněliny se pokusili podle dostupných materiálů určit, a své výzkumné výsledky prezentovat před ostatními. Dále se dozvěděli, jak vznikají zkameněliny a vyzkoušeli si odlít otisk trilobita ze sádry, případně napodobit jeskynní malby. 

Pro žáky 9. ročníku byl připraven program s názvem Pestrý svět minerálů a hornin. Studenti zde krásně navázali na znalosti z přírodopisu. V rámci programu se prakticky naučili poznávat základní horninotvorné minerály, rozdělit horniny podle vzhledu, minerálního složení a původu na usazené, vyvřelé a přeměněné. Měli možnost si také vyzkoušet práci s polarizačním mikroskopem, vidět na vlastní oči řezání a broušení minerálů a prohlédnout vybavení geologické laboratoře. 

Exkurze byla plně hrazená z dotačního programu MAP, prostřednictvím Posázaví o.p.s. Tímto bychom chtěli Posázaví poděkovat za spolupráci a za přínosně strávený den, který se dětem i pedagogům moc líbil.

Mgr. Aneta Fuchsová