Aktuality

4.06.2019

Výlet páté třídy


Ve středu 23.5. měla třetí a pátá třída školní výlet. Žáci vyrazili do historické vesnice Botanicus v Ostré u Lysé nad Labem. Každý si podle výběru mohl vyrobit svíčku, loutku, ruční papír, umotat provaz čí vyrobit mýdlo nebo misku z keramické hlíny. Největší zájem byl o střelbu z luku a rýžování zlata. I přes nepřízeň počasí si děti výlet užily a všem se líbilo. 

5.třída