Aktuality

3.09.2019

Nabídka kroužků pro školní rok 2019/2020


 
 1. Sportovní gymnastika, J. Stibůrková                                            pondělí 14:00 - 15:30
 2. Taneční kroužek, J. Stibůrková                                                     pátek 14:00 – 15:00 
 3. Pohybové hry pro 1.a 2. ročník, A. Fuchsová                             úterý 14:30 -15:30
 4. Pohybové hry pro 3.až 5. ročník, L. Vodehnalová                    středa 15:00 – 16:00
 5. Florbal pro ž1. a 2. ročník, O. Marková                                       středa 13:00 – 14:00
 6. Florbal pro 3. až 5. ročník, O. Marková                                       dle domluvy ráno
 7. Florbal pro 6. – 9. ročník: O. Marková                                        středa 14:00 – 15:00
 8. Házená pro 5. – 9. ročník, A. Fuchsová                                       čtvrtek 14:30 – 15:30
 9. Mladý zdravotník pro 3. – 5. ročník, D. Nováková                     čtvrtek 13:15 – 14:00 zdarma
 10. Keramika pro 2. – 9. ročník, P. Bednaříková                              středa 13:45 – 15:15  –– 700,-Kč
 11. Kurz řečových a grafomotorických dovedností pro 1. r., M. Holcnerová čtvrtek 11:50 – 12:35 zdarma
 12. Kroužek ručních prací, E. Kašáková                                               pátek 13:45 – 14:30
 13. Včelařský kroužek, V. Slabý                                                            dle domluvy  zdarma
 14. Myslivecký kroužek, Jirásek                                                           dle domluvy  a zájmu
 15. Příprava na přijímací zkoušky pro 9. r. z M,  Z. Cudlín              středa 13:45 - 14:30 1x za 14 dní
 16. Příprava na přijímací zkoušky pro 9. r. z ČJ, J. Plachá                středa 13:45 -  14:30 1x za 14 dní
 17. Čtenářský klub pro 2. – 5. ročník, H. Halamová                          úterý 13:00 – 13:45 –zdarma
 18. Deskové hry pro 1. stupeň, M. Holcnerová                                 čtvrtek 12:45 – 13:30
 19. Deskové hry pro 2. stupeň, Z. Cudlín                                            úterý 13:45 – 14:30
 20. Dopravní kroužek pro 4,.5. ročník, A. Otradovcová                    dle domluvy ráno  zdarma
 21.  Badminton, M. Čipera                                                                     úterý 17 .00 – 18 .30