Aktuality

4.11.2019

Preventivní projekt


V úterý 22.10.2019 proběhl  v deváté třídě preventivně –vzdělávací projekt na téma „Manipulace a alkohol“. Deváťáci dokázali sami formulovat všechna nebezpečí, která souvisí s požíváním alkoholu a následnou závislostí na něm. Společně jsme pak probrali i trestně –právní rovinu požívání alkoholu osobami mladšími 18 let, ale i nabídnutí alkoholu dětem a mladistvým.

V další části projektu jsme zhlédli vzdělávací film od Davida Vignera „Na hraně“. Film pojednává o vlivu manipulace vrstevníky na chování a jednání jednotlivců, kteří se nechají svými spolužáky ovlivnit.

Následně jsme se rozdělili do skupin pro zpracování otázek na téma „Co je to manipulace“ a „Jak rozeznat manipulátora“. Poté zástupce z každé skupiny prezentoval před ostatními výstup jejich práce. Pevně věřím, že zařazení tohoto tématu pomůže nejen ve zdárném dokončení posledního ročníku školy, ale hlavně při nástupu na střední školu a začleňování se do nového kolektivu.

Mgr. Zdeněk Cudlín, metodik prevence