Aktuality

30.05.2020

Výuka žáků 2. stupně od 8. června 2020


Vážení rodiče, milí žáci,

V souladu s harmonogramem uvolňování opatření ve školách dochází k dalšímu kroku – k výuce žáků 2. stupně. Díky příznivému vývoji epidemiologické situace se od 8. června 2020 umožňuje osobní přítomnost žáků všech ročníků 2. stupně základní školy.

Realizace znovuobnovení provozu 2. stupně na naší škole:

Konzultace budou realizovány k jednotlivým vyučovacím předmětům za účelem objasnění nebo upevnění učiva, zadání samostatného učení mimo školu čili distančního vzdělávání apod. Konzultace budou probíhat po předchozí domluvě s vyučujícím daného předmětu a budou realizovány ve dnech: ÚTERÝ, ČTVRTEK od 8:00 do 11:30 hodin. Obědy nebudou podávány.

ÚTERÝ:

Mgr. Jana Plachá                   placha@zsnetvorice.cz, mobil: 777345781, Whatsapp

Ing. Klára Hlaváčková                        hlavackova@zsnetvorice.cz, mobil: 607168758

Mgr. Marie Wollerová           wollerova@zsnetvorice.cz, Whatsapp, Messenger

Mgr. Ludmila Vodehnalová  vodehnalova@zsnetvorice.cz, mobil: 604137603

Mgr. Aneta Fuchsová            fuchsova@zsnetvorice.cz, Whatsapp, Messenger

Mgr. Eliška Kašáková             zsnetvorice@zsnetvorice.cz

Mgr. Hana Halamová                        halamova@zsnetvorice.cz

Mgr. Zdeněk Cudlín               cudlin@zsnetvorice.cz

Mgr. Petra Bednaříková        bednarikova@zsnetvorice.cz

PaedDr. Milena Holcnerová  holcnerova@zsnetvorice.cz

ČTVRTEK:

Mgr. Jana Plachá                     placha@zsnetvorice.cz, mobil: 777345781, Whatsapp

Ing. Klára Hlaváčková                        hlavackova@zsnetvorice.cz, mobil: 607168758

Mgr. Marie Wollerová           wollerova@zsnetvorice.cz, Whatsapp, Messenger

Mgr. Ludmila Vodehnalová  vodehnalova@zsnetvorice.cz, mobil: 604137603

Mgr. Aneta Fuchsová            fuchsova@zsnetvorice.cz, Whatsapp, Messenger

Mgr. Zdeněk Cudlín               cudlin@zsnetvorice.cz

Mgr. Petra Bednaříková        bednarikova@zsnetvorice.cz

PaedDr. Milena Holcnerová  holcnerova@zsnetvorice.cz

 

Přítomní žáci odevzdají před prvním vstupem do školní budovy Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění s podpisem zákonného zástupce. Toto prohlášení je možné stáhnout ZDEnebo si tiskopis vyzvednout ve vestibulu školy každý pracovní den od 7:30 do 15:00 hodin.

Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky, ostatní hygienické prostředky budou k dispozici ve škole.

Další hygienická pravidla:

  1. Při cestě do školy a ze školy je nutné zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (rouškou) a předepsaného 2metrového odstupu v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.
  2. Bude minimalizováno velké shromažďování osob před školou.
  3. Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.
  4. Žáky ve škole organizuje pedagogický pracovník za přísných hygienických opatření.
  5. Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoli doprovázejícím osobám.
  6. Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
  7. Škola vymezí prostory, ve kterých se žáci pohybují.
  8.  V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry. Pokud dochází k bližšímu kontaktu, musí se roušky nosit i ve třídě.
  9. Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.
  10. Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 ( zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce a spádovou hygienickou stanici.