Aktuality

9.06.2020

Schůze rodičů budoucích prvňáčků


Vážení rodiče,

dne 16. 6. 2020 (úterý) v 16 hodin se koná schůzka rodičů budoucích prvňáčků. Sejdeme se v jídelně školy.

Program schůzky:

  1. Základní informace – pomůcky, organizace, pracovní návyky, sebeobsluha, kroužky, výuka hudebních nástrojů, školní družina, školní stravování apod.
  2. Kroužek řečové výchovy pro žáky – prevence před specifickými poruchami učení – PaedDr. Milena Holcnerová
  3. Ostatní aktuální informace, diskuze