Animace kresleného filmu

Dne 30.5. se žáci 6., 8. a 9. ročníku se zúčastnili besedy s Ing. Danielem Sýkorou, PhD, který žákům osvětlil, jak počítačové programy mohou usnadnit práci animátorům kresleného filmu.

Celá přednáška byla doplněna ukázkami z filmů, kde žáci mohli poznat rozdíly mezi ručně kresleným filmem a upraveným počítačem. Získali informace o vytváření 3D filmů. Celá beseda byla velmi zajímavá a poučná.