Aplikace uvolněné k volnému používání

SCIO

Testy máte přístupné do konce školního roku.

Přístup k testům naleznete na webu www.sciodat.cz.
Kód školy: BDKS
Heslo: ajeciw

MIUČ

Žáci mohou zdarma využívat přístup ke všem interaktivním učebnicím MIUč+, stačí, když se zaregistrují jako studenti na www.ucebnice-online.cz.

Kteroukoli MIUč+ pak mohou zdarma používat 30 dní, pokud by uzavření škol trvalo déle, licence zdarma prodloužíme do 30. 6. 2020.

Pro výuku matematiky v 1. až 5. ročníku jsou navíc k dispozici výuková videa na www.matyskova-matematika.cz obsahující výklad ke každému cvičení každé stránky učebnic – žáci tak mohou pracovat podle něj.

FRAUS

Více info na fraus.cz