Cvičení z českého jazyka pro 9. ročník

Kroužek "Příprava na přijímací zkoušky z čj", je především pro žáky devátého ročníku, kteří se budou hlásit na střední školy nebo střední odborná učiliště s maturitou. V roce 2017 už všichni, co se hlásí na tento typ škol, budou skládat přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury. Během celého roku se budu snažit žáky seznamovat s různými typy testů k přijímacím zkouškám, které již v minulosti proběhly, jak od firmy Scio, tak od Cermat. Budu se snažit s dílčími úkoly pracovat, vysvětlovat žákům, proč je daná odpověď správná. Budeme hodně pracovat s texty. Prři azovat správné slohové útvary, seřazovat pomíchané odstavce do správného pořadí, hledat pravopisné i stylistycké chyby atd. ... Přijímací zkoušky jsou založené především na textech, se kterými žáci dále pracují.

Vedoucí kroužku: Dagmar Nádvorníková