Příprava na přijímací zkoušky z Čj

Kroužek "Příprava na přijímací zkoušky z Čj", je určen především pro žáky devátého ročníku, kteří se hlásí na střední školy nebo střední odborná učiliště s maturitou. Během celého roku si žáci opakují a prohlubují znalosti a dovednosti z jazykové, ale i literární a slohové výchovy. Seznamují s různými typy testových úloh, které jsou založeny především na práci s textem a jeho porozumění. K tomu jsou využívány testy např. od společnosti Scio či Cermat.  

Vedoucí kroužku: Mgr. Jana Plachá