Deskové hry pro 1. stupěň

Díky projektu EU a Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání bylo možno letos zahájit činnost Klubu zábavné logiky a deskových her pro 1. stupeň ZŠ.  Náplní je hraní společenských her, luštění sudoku, křížovek a logických úloh. Tyto činnosti rozvíjí logiku, bystrost, rychlost uvažování a rozhodování, volbu vhodné strategie a v neposlední řadě i schopnost spolupráce a přijetí role v kolektivu.

Vedoucí kroužku: PaedDr. Milena Holcnerová