Druhá návštěva Otty Tesaře

Dne 17. března nás již podruhé navštívil herec, režisér a moderátor Otta Tesař. Žáci 3., 4. a 5. ročníku spolu se žáky dramatického kroužku byli vtaženi do tajů hereckého a moderátorského umění. Různé techniky si mohli sami vyzkoušet.