Házená

Vedoucí kroužku: Aneta Fuchsová

Kroužek házené byl v letošním roce otevřen pro žáky a žákyně 5. – 9. ročníku. Scházíme se ve čtvrtek od 14:30 do 15:30 hodin na hřišti či v tělocvičně, podle aktuálních podmínek počasí. Zaměřujeme se na posílení dovedností s míčem, získání povědomí základních pravidel hry, chování fair play. Získané dovednosti si ověříme při přátelských utkáních a posléze školním turnaji v házené, který se koná tradičně koncem května.