Keramika

V letošním roce navštěvuje kroužek dvanáct děvčat a jeden chlapec. Žáci jsou rozděleni do dvou skupin jednou za čtrnáct dní. Starší děvčata už mají zkušenosti z minulých let, ve druhé skupině se s hlínou teprve seznamují. Jak se jim to daří můžete posoudit na výstavách ve škole. 

Vedoucí kroužku: Mgr. Petra Bednaříková