Logická matematika

Dne 20.9.2017 byla zahájena činnost kroužku „Logická matematika“, který se koná každou středu od 13.45 do 14.30

Žáci si zde cvičí logické uvažování a prohlubují si své znalosti z matematiky, vedoucím kroužku je učitel Zdeněk Cudlín.

Postupně řešíme zábavné úlohy z geometrie a algebry – rýsujeme desetiúhelníky a osmiúhelníky (vždy se cení co nejjednodušší řešení vedoucí k rychlému výsledku), porovnáváme různé délkové, plošné a objemové jednotky, počítáme příklady z praxe.

Přínosem pro všechny bude nejen lepší znalost matematiky, ale i schopnost přemýšlení a nové nápady pro řešení úloh.

To vše by se mělo zhodnotit nejen při různých matematických soutěžích (Klokan, Pythagoriáda), ale také při přijímacích zkouškách na střední školu.