Pedagogický sbor

Titul / jméno vyučuje kontakt
Bartáková Věra vedoucí vychovatelka ŠD bartakova@zsnetvorice.cz
Mgr. Bednaříková Petra M, FY, INF, ZPP, PČ bednarikova@zsnetvorice.cz
Mgr. Bernardová Jana 1. stupeň, výchovná poradkyně bernardova@zsnetvorice.cz
Bronová Jaroslava vychovatelka ŠD bronova@zsnetvorice.cz
Mgr. Cudlín Zdeněk M, D cudlin@zsnetvorice.cz
Mgr. Fuchsová Aneta CH, PŘ, TV, NJ fuchsova@zsnetvorice.cz
Mgr. Halamová Hana

1. stupeň, NJ, asistentka pedagoga

halamova@zsnetvorice.cz
PaedDr.Holcnerová Milena 1. stupeň, AJ holcnerova@zsnetvorice.cz
Mgr. Kašáková Eliška PŘ, PČ, AJ, asistentka pedagoga kasakova@zsnetvorice.cz
Mgr. Plachá Jana ČJ, ORV kleinova@zsnetvorice.cz
Marková Olga 1. stupeň markova@zsnetvorice.cz
Alena Otradovcová 1. stupeň otradovcova@zsnetvorice.cz
Nováková Dagmar 1. stupeň novakova@zsnetvorice.cz
Mgr. Ptáčková Marie asistentka pedagoga  
Radka Dvořáčková asistentka pedagoga  
Vladimíra Felbingerová asistentka pedagoga  
Mgr. Vodehnalová Ludmila 1. stupeň, HV vodehnalova@zsnetvorice.cz
Mgr. Wollerová Marie AJ, TV wollerova@zsnetvorice.cz
Ing. Králová Jarmila 1. stupeň, TV kralova@snetvorice.cz
Ing. Hlaváčková Klára Z, ORV, AJ hlavackova@snetvorice.cz
Jelínková Jarmila vychovatelka ŠD jelinkova@snetvorice.cz