Podpora zájmu žáků o přírodovědné obory

Z pohledu stavu společnosti a dlouhodobě přetrvávajících rozporů mezi orientací dětí a mládeže na studium a skutečnými potřebami práce, se podpora zájmu dětí o technické, přírodovědné obory, o tradiční řemesla apod. stala v posledních letech celospolečenským tématem. Není proto divu, že je tato problematika pevnou součástí aktivit naší společnosti a navenek se projevuje realizací konkrétních kroků. Jedním z nich je Projekt TRIANGL: Podpora zájmu žáků o přírodovědné obory ve Středočeském kraji, který si klade za cíl zvýšit zájem žáků základních škol Středočeského kraje a přírodovědné obory. Do projektu je zapojeno 12 základních škol z kraje, k nimž patří i naše škola. Děti v rámci projektu besedují s vědci, účastní se exkurzí do vědeckých ústavů a seminářů zaměřených na ochranu duševního vlastnictví.  A co je nejdůležitější, aktivně se zapojují do projektových dní z chemie a fyziky.