Pohybové hry

Vedoucí kroužku: Aneta Fuchsová

Kroužek Pohybové hry je zaměřen především na základy sportovních her a her s míčem. Je určen pro žáky od 1. do 5. ročníku. Probíhá ve dvou paralelkách. 

Pohybové hry I jsou určeny pro žáky 1. a 2. ročníku. Scházíme se každé úterý od 14:30 do 15:30 hodin, na hřišti či v tělocvičně, podle aktuálních podmínek počasí. Zaměřujeme se na posílení dovedností s míčem, základy her vybíjená, "vracečka" a jiné. Je snaha o získání a posílení vztahu ke sportu, zásad jednání a chování v duchu fair play.

Pohybové hry II jsou určeny pro žáky 3. až 5. ročníku. Scházíme se každé úterý od 15:30 do 16:30 hodin  na hřišti či v tělocvičně, podle podmínek. V rámci kroužku posilujeme dovednosti z oblasti míčových her, ale zaměřujeme se i na jiné pohybové aktivity (obratnost, rychlost, vytrvalost). Cílem je radost z pohybu a rozvoj pohybové zdatnosti formou kolektivních her.