Soutěž v AJ listopad 2013 – leden 2014

Na konci ledna 2014 byla ukončena a vyhodnocena soutěž v AJ vyhlášená Cambridge University Press a které se poprvé zúčastnil i 5. ročník naší školy s p. uč. Dr. Holcnerovou.

Z celkově 165 účastnících se škol obsadila naše škola pěkné 61. místo.