Sportovní gymnastika

Tradice sportovní gymnastiky má ve zdejší škole dlouholetou tradici. Ve svých počátcích, především v 70. letech se jí začala intenzivně věnovat učitelka tělesné výchovy - paní Bohuslava Šebková. Koncem 80. let převzala pomyslné cvičitelské žezlo její svěřenkyně Ludmila Vodehnalová. V současné době pokračuje v této činnosti trenérka VG II.třídy - Jitka Stibůrková.

   Děvčata ze školního kroužku se schází již řadu let tradičně jednou týdně a jejich počet neustále roste. Zájemkyně        o tento sport a výkonnostně lepší cvičenky mají ještě možnost trénovat v rámci ASPV dvakrát v týdnu.

Kroužek SG při ZŠ navštěvuje v letošním roce třicetjedna dívek ve věku od 6 do 15 let. Právě z tohoto důvodu bylo nutno kroužek rozdělit na dvě skupiny, a to především dle věku.

 Dalších téměř 25 dětí navštěvuje oddíl ASPV, ať už závodní oddíl či přípravku pro nejmenší děti. S dívkami ze závodního oddílu se zúčastňujeme mnoha gymnastických soutěží, především v Týnci nad Sázavou, na Dobříši, v Bělé pod Bezdězem či ve Vrchlabí a většinou se nevracíme s prázdnou. Poslední roky se nám velice daří také na Republikovém finále ASPV, kde dívky z naší školy výborně reprezentují celý Středočeský kraj.

Na konci každého školního roku pořádáme školní Sportovní akademii, kde se rodičům a všem sportovním příznivcům předvedou gymnastky na jednotlivých nářadích a v pódiových skladbách. No a všechna vystoupení sklízí zasloužený potlesk.

Na všechny dívky nebo i chlapce se těší v dalších hodinách ….Jitka Stibůrková