Správní zaměstnanci

Jménofunkce
Míka Petr domovník
Šebková Alena uklízečka
Marková Olga uklízečka
Míková Dana uklízečka
Šebek Miroslav uklízeč