Třídnictví

Třída

Třídní učitelka

I. Dagmar Nováková
II. Mgr. Jana Bernardová
III. Olga Marková
IV. Mgr. Hana Halamová
V. Mgr. Dagmar Nádvorníková
VI. Mgr. Pavla Zrzavecká
VII. Mgr. Jana Plachá
VIII. Mgr. Zdeněk Cudlín
IX. Mgr. Petra Bednaříková