Třídnictví

Třída

Třídní učitelka

I. Olga Marková
II. Alena Otradovcová
III. Dagmar Nováková
IV. Mgr. Jana Bernardová
V. Ing. Jarmila Králová
VI. Mgr. Petra Bednaříková
VII. Mgr. Aneta Fuchsová
VIII. Ing. Klára Hlaváčková
IX. Mgr. Jana Plachá