Tvořivá dílna

Kroužek Tvořivá dílna podporuje celkový rozvoj osobnosti prostřednictvím tvořivého vyjadřování. U dětí dochází rozvoji jejich přirozené fantazie a kreativity. Děti se seznamují s různými technikami a při tvoření využívají nejrůznější materiály. Kroužek vede Pavla Zrzavecká.