Včelařský kroužek

 

Kroužek mladých včelařů má v netvořické  škole letitou tradici. Učitelé, žáci a v neposlední řadě právě včelaři si uvědomují, že včela je nezastupitelná v opylování zemědělských plodin a ostatní vegetace. Včelí produkty jsou důležitou složkou ve výživě i v lékařství.

Tyto aspekty vedly v šedesátých letech minulého století tehdejší vedení školy k výstavbě včelína s pěti včelstvy v parku základní školy. Ve vedení kroužku se vystřídala řada včelařů netvořického spolku, byl to přítel Václav Čížek, František Červenka, Josef Hejný a od roku 1980 vede  kroužek přítel Václav Slabý. Několik bývalých žáků naší školy se aktivně věnuje včelaření a to je největší odměna pro vedoucího mladých včelařů.