Výchovný poradce

Výchovná poradkyně: Mgr. Jana Bernardová
   
Konzultační hodiny:

>Úterý 14:30 - 15:30

Jiné termíny lze sjednat po telefonické dohodě na telefonu 317 789 210

   
Konzultace pro rodiče:
  • výchovné problémy
  • specifické vzdělávací potřeby ( osvěta - vysvětlení problematiky, možnosti nápravy, metodické vedení, informace o diagnostických pracovištích - včasná diagnostika, nápravná péče, překonávání obtíží )
  • volba povolání ( informace o SŠ, SOU, OU, přihláškách, o přijímacím řízení, odvolání apod.)
   
Konzultace pro žáky:
  • informace k volbě povolání
  • konzultace k zátěžovým situacím
  • individuální i skupinová konzultace