Výzva č. 56

Vážení rodiče,

naše škola se zapojila do grantového řízení Výzvy č. 56, která byla vyhlášena MŠMT v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Podporovanou aktivitou je rozvoj čtenářské gramotnosti žáků a výuka cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních. Na základě žádosti o finanční podporu rozhodlo MŠMT o poskytnutí dotace na úhradu výdajů souvisejících s realizací projektu Čtenářské dílny a pobyt pro 10 žáků ZŠ Netvořice. Čtenářské dílny budou realizovány ve 2.,4.,6.a 9. ročníku.

V rámci této výzvy bychom chtěli zorganizovat zájezd do Anglie pro 10 žáků 9. ročníku.  Vzhledem k tomu, že zájezd by měl být pro vybrané žáky zdarma (vyjma vstupů do jednotlivých památek), budou žáci vybíráni dle předem stanovených kritérií, která budou posuzována bodovým hodnocením. Součástí zájezdu musí v souladu s podmínkami výzvy být přímá jazyková výuka žáků v rozsahu nejméně 9 hodin a poznávání reálii cílové země.

Kritéria:

1. Známka z anglického jazyka

2. Doporučení učitele anglického jazyka (aktivita v hodinách anglického jazyka)

3. Doporučení třídního učitele (aktivita, práce pro třídu a školu)

4. Účast na konverzačních soutěžích v AJ (školní kolo, okresní kolo)