Výzva č. 57

 Výzva č. 57

Naše škola se aktivně zapojila do projektu Výzva č. 57 z Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy – Počáteční vzdělávání, Oblasti podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání.

OP VK je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Cílem OPVK je rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji.

Globálním cílem prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání je rozvoj a zkvalitňování počátečního vzdělávání s důrazem na zlepšení klíčových kompetencí absolventů garantujících uplatitelnost na trhu práce a zvýšení motivace k dalšímu vzdělávání.
Cílem oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání je zvýšení kvality počátečního vzdělávání.

Naše škola realizuje tyto klíčové aktivity:

  • Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy – cílem této klíčové aktivity je rozvoj technického vzdělávání na základních školách formou vytváření žákovských výrobků. Podstatou realizace je vytváření žákovských výrobků na základě plánu rozvoje technických dovedností a následné vyhodnocení.
  • Rozvoj profesních dovedností učitelů pro výuku zaměřenou na zlepšování technických dovedností žáků základní školy.