Žáci naší školy pomáhají handicapovaným dětem

Dne 4. 3. 2014 nás ve škole navštívil Mireček Piskač, pro kterého jsme uspořádali školní sbírku víček. Míra je chlapec s postižením, který neměl snadný start do života.

Děti ze ZŠ Netvořice nasbíraly celkem 16 velkých a 8 středně velkých pytlů víček.

Zároveň žáci 4. ročníku, kteří byli přítomni předávání, byli potěšeni tím, že se s chlapcem setkali. Uvědomili si, že pomoc druhému má smysl a zahřeje i ty, kteří pomáhají.

Mireček dostal na cestu domů mnoho sladkých pozorností od některých žáků a plyšovou hračku od paní ředitelky.

Rodiče Mirečka použijí výtěžek z víček k rehabilitaci Míry na Slovensku. Tato rehabilitace, která Mírovi velice pomáhá, bohužel není hrazena pojišťovnou a  je finančně nákladná.

Přejeme hodně sil a štěstí.

Za ZŠ Netvořice: Mgr. Petra Kleinová