Zájmové kroužky

Zájmové kroužky pracují pod hlavičkou SRPDŠ při ZŠ Netvořice. Vedoucí kroužků jsou z řad pedagogických pracovníků, zaměstnanců školy, rodičů a jiných dobrovolníků.