Taneční kroužek

V letošním školním roce působí na naší škole již dvanáctým rokem taneční kroužek pro dívky                I. i II.stupně. V hodinách se postupně rozcvičujeme, protahujeme, učíme se základy tanečního rytmu, baletní průpravy, aerobiku, diska, základní taneční kroky, různé styly a druhy tance a postupně přidáváme i složitější prvky z různých tanečních forem a vlastní improvizace.                                Během roku s děvčaty secvičíme většinou dvě až tři společné pódiové skladby, které předvedeme na některých akcích pořádaných ZŠ nebo TJ Sokol Netvořice.                                                                V minulém školním roce měly dívky možnost vystoupit na Dětském karnevale SRPDŠ se skladbou Zrození živlů, které se jim velice povedlo a divákům se velice líbilo. Se stejnou skladbou, jen s menšími úpravami, vystoupily také na Sportovní akademii 2018 na konci školního roku.                              Také letos již pilně trénujeme vystoupení na karneval, a to hned ve dvou skladbách, které jsou rozdělené podle věku dívek. Se skupinkou starších dívek trénuje vlastní choreografii žákyně IX.třídy – Andrea Stibůrková, která se tanci věnuje od MŠ a i v budoucnu by se ráda tanci věnovala.                                                         Pokud nám čas a technické možnosti dovolí, rády bychom se s děvčaty opět zúčastnily taneční soutěže pro školy – Středočeský taneční pohár, která většinou probíhá v měsíci květnu v Benešově.          Mám velkou radost, že se některé dívky v minulosti věnovaly tanci i po odchodu z tanečního kroužku ZŠ, ať už u DC Crackers nebo jiné taneční skupině v Benešově a využily tak naučené dovednosti právě ze Školního kroužku.

Na všechny tanečnice či tanečníky připravené zažít legraci a fajn taneční trénink i na dotazy rodičů se těší vedoucí tanečního kroužku...                                                                          

Stibůrková Jitka