Zahájení se koná 1. září v 8 hodin před budovou základní školy za každého počasí

Program:

  1. Zahájení
  2. Představení pedagogického sboru
  3. Projevy – paní ředitelka Mgr. Ludmila Vodehnalová, paní starostka Monika Šlehobrová
  4. Představení a přivítání našich prvňáčků
  5. Přesun všech tříd do budovy školy bez zákonných zástupců

Poznámka: Paní učitelka Jana Bernardová si odvede žáky 1. ročníku do třídy na chvíli, vrátí se  s nimi před školu a rodičům budou sděleny další informace v rámci organizace výuky, školní družiny a stravování.

Organizace slavnostního zahájení školního roku 2020/2021