1.stupeň: učí se ve stejném režimu, jako doposud

2.stupeň:

12. – 16. října: 6. a 7. ročník prezenčně, 8. a  9. ročník distančně

19. – 23. října: 8. a 9. ročník prezenčně, 6. a  7. ročník distančně

Třídy, které v daném týdnu nemají prezenční výuku, se povinně vzdělávají v distanční formě vzdělávání. Distanční výuka bude realizována v prostředí Microsoft Teams.

Školní jídelna bude vařit od 12. října opět v plném rozsahu, podrobnější informace v sekci školní jídelna.

Usnesením Vlády České republiky ze dne 8. října 2020, o přijetí krizových opatření v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS-CoV-2 na území České republiky, je zakázána osobní přítomnost žáků ve škole ve dnech 26. 10. a 27. 10. 2020.

Organizace školy v rámci krizových opatření vlády vzhledem ke COVID-19 s platností od 12. října do 23. října 2020