Od pondělí 12.10.2020 bude školní jídelna v plném provozu, vařit se bude i pro cizí strávníky. Děti ze tříd, kde bude právě probíhat distanční výuka budou z oběda odhlášené. Nárok na školní oběd jim zůstává, kdo o něj bude mít zájem, musí si jej přihlásit den předem do 14 h v elektronickém účtu strávníka. Takto přihlášený oběd se vyzvedává z bočního vchodu do jídelny (modré dveře od hřiště) od 11 do 11:15 hodin do vlastního jídlonosiče.

Školní jídelna opět v provozu