Milí žáci, vážení rodiče,

aktualizuji informace k novým omezením uplatňovaným od 14. 10. 2020.

  1. Provoz základní školy bude od 14. 10. 2020 přerušen a to tak, že zakazuje osobní přítomnost žáků ve škole a všichni žáci přechází na distanční formu výuky, která je povinná.
  2. Distanční výuka bude probíhat v 1. – 3. ročníku obdobně jako v jarních měsících, viz. webové stránky školy, 4. –  9. ročník bude pracovat v prostředí Microsoft Teams.
  3. Dále platí opatření, že od 26. 10. do 27. 10. vyhlásilo MŠMT prodloužení volna žáků. V tyto dny distanční výuka nebude probíhat. Následovat bude státní svátek a podzimní prázdniny.
  4. Prezenční výuka bude zahájena (pokud nenastanou změny v souvislosti s Covidem-19) opět 2. 11. 2020.

Mgr. Ludmila Vodehnalová, ředitelka

Opatření od 14.10.2020